Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu

19. 12. 2013

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

V části dvanácté, zmiňovaného zákonného opatření, jsou uvedeny změny zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). K významné změně dojde právě v oblasti elektronických služeb poskytovaných Finanční správou ČR, jedná se o § 69, § 69a, § 69b a § 71 daňového řádu.

Podle nového § 69a daňového řádu správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku (dále jen "DIS") daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka. Nahlížení do DIS bude dle § 69b daňového řádu umožněno na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně autentizované; kromě již stávajícího způsobu podepsání uznávaným elektronickým podpisem, nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Další podstatná změna se týká § 71 daňového řádu, který upravuje kvalifikované formy podání. Nově bude umožněno učinit podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Nejedná se tedy v uvedeném případě o podání učiněné prostřednictvím datové schránky (i když tento způsob podání bude nadále rovněž umožněn), ale o podání učiněné prostřednictvím daňového portálu. Toto podání je možno buď opatřit uznávaným elektronickým podpisem (tato možnost je stále zachována) a nebo právě ověřit identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Na zapracování těchto významných legislativních změn intenzivně pracujeme. V souvislosti s ustanoveními novelizovaných § 69 odst. 2 písm. c) a § 71 odst. 4 daňového řádu naleznete aktuální informace o zavedení nové možnosti elektronického podání a o realizovaných změnách v nahlížení do DIS na stránkách Finanční správy ČR v sekci Daně elektronicky.