Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novela směrnice OECD o převodních cenách

6. 9. 2010

Dne 22. července 2010 uveřejnila Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) schválenou novelizaci kapitol I – III Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, stejně tak jako zcela novou kapitolu IX této směrnice, týkající se aspektů převodních cen v procesech restrukturalizace podniků. Novelizace prvních třech kapitol směrnice spočívá zejména v rozpracování aplikace srovnávací analýzy, použití transakčních ziskových metod a dále pak v nové úpravě hierarchie metod stanovení převodních cen. Více informací včetně anglického znění jednotlivých kapitol směrnice lze nalézt na http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_33753_45690500_1_1_1_1,00.html . Česká daňová správa postupně zveřejní překlad výše zmíněných dokumentů.

 

Dne 22. července 2010 uveřejnila Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) schválenou novelizaci kapitol I – III Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, stejně tak jako zcela novou kapitolu IX této směrnice, týkající se aspektů převodních cen v procesech restrukturalizace podniků. Novelizace prvních třech kapitol směrnice spočívá zejména v rozpracování aplikace srovnávací analýzy, použití transakčních ziskových metod a dále pak v nové úpravě hierarchie metod stanovení převodních cen. Více informací včetně anglického znění jednotlivých kapitol směrnice lze nalézt na http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_33753_45690500_1_1_1_1,00.html. Česká daňová správa postupně zveřejní překlad výše zmíněných dokumentů.