Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2019

 • Finanční správa se zaměřila na kontrolu poskytovatelů ubytovacích služeb přes elektronické platformy

  Finanční správa se v rámci kontrolní činnosti zaměřila v uplynulých měsících na subjekty, které poskytují ubytovací služby přes elektronické platformy. Z takto získaných prostředků mají totiž nájemci povinnost odvést daň. Pracovníci Finanční správy dosud prověřili téměř 7 tisíc daňových subjektů s pozitivním dopadem na státní rozpočet přesahujícím 35 mil. Kč.

 • Omezení provozu Územního pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm

  Finanční úřad pro Zlínský kraj upozorňuje veřejnost, že v pondělí 26. srpna 2019 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v době od 7:00 do 15:00 hodin částečně omezen provoz Územního pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm. Územní pracoviště nebude v této době hlasově a datově dostupné. Pro veřejnost bude zajištěn chod podatelny a podání základních informací.

 • Částečné omezení provozu na Územním pracovišti v Rakovníku v pondělí 19. 8. 2019

  Z důvodu nefunkčního telefonního spojení (pevné linky) se v pondělí 19. 8. 2019 v ranních hodinách nebylo možno dovolat na Územní pracoviště v Rakovníku. Závada již byla odstraněna.

  Z důvodu poruchy informačního systému byla omezena i činnost pokladny, která mohla přijímat pouze platby v hotovosti na stvrzenky. Od úterý 20. 8. 2019 je pokladna opět v provozu v plném rozsahu.

 • Závislost na jediném dodavateli IT systému ADIS po 30 letech skončí

  Finanční správa se po třech desetiletích zbaví závislosti na jediném dodavateli služeb Automatizovaného daňového informačního systému. Do této situace nazývané vendor lock-in se Česká republika dostala kvůli nevýhodné smlouvě z roku 1992. Generální finanční ředitelství uzavřelo 7. srpna 2019 se společností IBM dohodu, na jejímž základě dojde v průběhu roku 2023 k předání majetkových práv na ADIS do vlastnictví státu.

 • Optimalizace finančních úřadů povede ke snížení nákladů a zvýšení efektivity Finanční správy

  Finanční správa v rámci zvýšení efektivity navrhuje úpravu organizačního zajištění činností 34 územních pracovišť, díky které lze v následujících pěti letech dosáhnout úspor ve výši zhruba 686 mil. Kč, aniž by toto opatření mělo zásadní dopad na služby poskytované daňové veřejnosti. Jedná se zatím o předběžný návrh, o kterém chce generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová mluvit se starosty a starostkami dotčených obcí. V rámci tohoto opatření nebude zrušeno žádné pracoviště finančního úřadu, některá ale budou dále fungovat v rámci tzv. režimu 2+2.

 • Finanční správa prověří tisíce podnětů ročně

  Finanční správa se v rámci své kontrolní činnosti zaměřuje na dodržování zákonných předpisů a také zjišťuje jejich porušování či obcházení. Finanční správa je nezávislým správním orgánem a ohrazuje se proti nařčení z nečinnosti a zaujatého postupu v konkrétních kauzách, která se v uplynulých dnech objevila v některých médiích.

 • Omezení provozu Územního pracoviště v Semilech

  Ve středu 17.7. 2019 bude z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie v době od 8:00 do 17:00 hod. omezen provoz na Územním pracovišti v Semilech. Pro veřejnost bude otevřena pouze podatelna, zajištěno podávání základních informací a zajištěn výdej tiskopisů.

 • Vybraní zaměstnanci Finanční správy budou mít možnost prohloubit si vzdělání v rámci studijního programu VŠE

  Finanční správa navázala spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE). Zástupci obou institucí dnes podepsali smlouvu, která umožní zaměstnancům Finanční správy studovat v bakalářském studijním programu „Zdanění a daňová politika“. Vybraní zaměstnanci absolvují plnohodnotné bakalářské studium oboru srovnatelné se všemi absolventy tohoto oboru v řádném studiu.

 • Dočasná změna přístupu k budově Územního pracoviště v Říčanech

  S platností od 11.7 2019 do odvolání je z důvodu rekonstrukce ulice Politických vězňů v Říčanech zajištěn vstup do budovy Územního pracoviště v Říčanech z ulice 17. listopadu. Orientační ukazatele jsou zajištěny. Služby poskytované veřejnosti nejsou probíhající rekonstrukcí omezeny.
 • Blíží se období výměny nejstarších pokladních certifikátů u zařízení pro EET

  Na konci letošního roku a počátkem roku 2020 bude docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů, které byly generovány v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb. Tyto certifikáty slouží k podpisu datových zpráv o evidovaných tržbách a jsou platné tři roky. Pokud včas nedojde k výměně certifikátu v pokladním zařízení za nový a datové zprávy o evidovaných tržbách budou podepisovány starým a tedy již neplatným certifikátem, nebudou tyto tržby evidovány.

 • Poplatníci odevzdali přes 2,8 milionu přiznání k dani z příjmů

  Finanční správa v prodloužené lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů a po uplynutí období, kdy mohli poplatníci odevzdat přiznání bez sankcí, eviduje za zdaňovací období roku 2018 více než 2,8 milionu odevzdaných daňových přiznání. Z tohoto počtu bylo 2,3 milionu od fyzických osob a 485 tisíc od osob právnických.

 • Výpadek elektrické energie na Územním pracovišti v Říčanech dne 9. 7. 2019

  Dodávka elektrické energie byla na Územním pracovišti v Říčanech obnovena, provoz je zabezpečen v plném rozsahu.

  V důsledku havárie při výkopových pracích došlo 9. 7. 2019 k přerušení dodávky elektrické energie na Územním pracovišti v Říčanech. Pro veřejnost byl zajištěn pouze provoz podatelny na podávání základních informací a výdej tiskopisů.

 • Havárie vody v budově ÚzP v Teplicích

  Finanční úřad pro Ústecký kraj upozorňuje veřejnost, že dnes 9. 7. 2019 je z důvodu havárie vodovodního řadu v době od 10:30 pro veřejnost omezen provoz v budově Územního pracoviště v Teplicích. Na územním pracovišti je zajištěn chod podatelny.

 • Uzavření pokladny dne 10. 7. 2019 na Územním pracovišti Praha - západ

  Dne 10. 7. 2019 bude z provozně technických důvodů uzavřena pro veřejnost pokladna na Územním pracovišti Praha-západ. Hotovost je možné složit na pokladně Finančního úřadu pro Hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1 (úřední hodiny pokladny: 8:30 -11:30 , 12:30 - 16:00).

 • Dočasné omezení provozu Územního pracoviště ve Svitavách

  Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách upozorňuje veřejnost, že dne 17.7.2019 od 7:30 do 19:30 hodin bude z důvodů plánovaného přerušení dodávky elektrické energie společností ČEZ Distribuce a.s. v budově Územního pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15 omezen provoz. Zajištěn bude pouze provoz podatelny.
 • Částečné omezení provozu ÚzP ve Valašském Meziříčí v pátek 19. července 2019

  Finanční úřad pro Zlínský kraj upozorňuje veřejnost, že v pátek 19. července 2019 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v době od 7:30 do 19:30 hodin částečně omezen provoz Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí. Územní pracoviště nebude v této době hlasově a datově dostupné. Pro veřejnost bude zajištěn chod podatelny a podání základních informací.
 • Oznámení o uzavření daňové pokladny

  Daňová pokladna Územního pracoviště pro Prahu 10 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu bude v období od 29. 7. 2019 do 1. 8. 2019 včetně z technických důvodů uzavřena.
 • Dočasné omezení provozu budovy FÚ pro Ústecký kraj dne 1. 7. 2019

  Finanční úřad pro Ústecký kraj upozorňuje veřejnost, že dne 1. 7. 2019 od 10:00 hodin do 17:00 hodin je z důvodu přerušení dodávky vody v budově úřadu Velká Hradební 61 pro veřejnost omezen provoz. Zajištěn bude provoz podatelny a telefonní spojení na podatelnu FÚ.

 • Informace k tiskopisu Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákona o daních z příjmů“)

  Na Daňovém portálu Finanční správy bylo zpřístupněno elektronické podání (dále jen EPO, verze 40.23.1) Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, č. 25 5478 MFin 5478. (dále jen Oznámení). Toto oznámení odpovídá tiskopisu vzor č. 15.

 • Omezení provozu na Územním pracovišti v Poděbradech

  Na Územním pracovišti v Poděbradech bude od 18. 6. 2019 do ukončení prací 4. 7.2019 probíhat výměna podlahových krytin. Z těchto technických důvodů bude provoz Územního pracoviště v Poděbradech omezený. Provoz podatelny bude pro veřejnost zachován. V naléhavých případech je možné si domluvit telefonicky schůzku s konkrétním zaměstnancem Územního pracoviště v Poděbradech. Děkujeme za pochopení.
 • Omezení provozu na ÚP v Děčíně ve dnech 17. - 21. 6. 2019

  Finanční úřad pro Ústecký kraj upozorňuje veřejnost, že ve dnech 17. 6. 2019 a 21. 6. 2019 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v době od 7:00 do 18:00 hodin pro veřejnost omezen provoz v budovách Územního pracoviště v Děčíně. Územní pracoviště nebude v této době ani hlasově a datově dostupné.
 • Nejvýznamnější plátci daně z příjmů právnických osob byli oceněni resortem financí

  Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství dnes v prostorách Břevnovského kláštera uspořádalo již sedmnáctý ročník vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Jako ocenění si zástupci oceněných společností převzali broušenou skleněnou plaketu. Již třetí rok po sobě se nejvýznamnějším plátcem daně stala Skupina ŠKODA.

 • Částečné omezení provozu ÚzP ve Valašském Meziříčí v pondělí 3. června 2019

  Finanční úřad pro Zlínský kraj upozorňuje veřejnost, že v pondělí 3. června 2019 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v době od 7:30 do 19:30 hodin částečně omezen provoz Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí. Územní pracoviště nebude v této době hlasově a datově dostupné. Pro veřejnost bude zajištěn chod podatelny a podání základních informací.

 • Veřejná ochránkyně práv ukončila systémové šetření týkající se vydávání zajišťovacích příkazů

  Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová informovala dopisem generální ředitelku Tatjanu Richterovou o ukončení systémového šetření uplatňování zajišťovacích příkazů Finanční správou České republiky. Toto šetření bylo zahájeno v září 2017 na základě diskuze odborné veřejnosti o riziku plošného využití tohoto nástroje při správě daní. Cílem prověřování bylo především vyhodnocení metodického nastavení dané oblasti správy daní, relevantní judikatury správních soudů a analytických a statistických údajů při uplatňování zajišťovacích příkazů.

 • 21. května 2019 bude provoz územního pracoviště v Klatovech v odpoledních hodinách omezen

  Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude dne 21. května 2019 od 13:00 do 15.30 omezen provoz územního pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský kraj v Klatovech. Pro veřejnost bude dostupná pouze podatelna v přízemí budovy. Na územních pracovištích v Klatovech a v Sušici může v této době docházet k výpadkům telefonického spojení.

 • Omezení provozu Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí ve středu 22. května

  Finanční úřad pro Zlínský kraj upozorňuje veřejnost, že ve středu 22. května 2019 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v době od 7:30 do 19:30 hodin částečně omezen provoz Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí. Územní pracoviště nebude v této době hlasově a datově dostupné. Pro veřejnost bude zajištěn chod podatelny a podání základních informací.

 • Dočasné omezení provozu Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí

  Finanční úřad pro Zlínský kraj upozorňuje veřejnost, že v úterý 7. května 2019 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v době od 7:30 do 19:30 hodin částečně omezen provoz Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí. Územní pracoviště nebude v této době hlasově a datově dostupné. Pro veřejnost bude zajištěn chod podatelny a podání základních informací.

 • Omezení provozu budovy Finančního úřadu v Karlových Varech ve dnech 29.4. a 3.5. 2019

  V pondělí dne 29. 4. 2019 a v pátek 3. 5. 2019 v době od 7:30 do 15:30 hod. dojde v budově Územního pracoviště v Karlových Varech na adrese Západní 19, Karlovy Vary a v budově Finančního úřadu pro Karlovarský kraj na adrese Krymská 2a, Karlovy Vary k omezení provozu pro veřejnost (odstávka dodávky elektrického proudu).

 • Omezení provozu na Územním pracovišti ve Vlašimi

  V pátek dne 26. 4. 2019 bude z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie v době od 8:00 do 15:00 hod. omezen provoz na Územním pracovišti ve Vlašimi. Pro veřejnost bude otevřena pouze podatelna na podávání základních informací a výdej tiskopisů.

 • GFŘ nesouhlasí s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na zadávání veřejných zakázek a provoz daňového informačního systému

  Generální finanční ředitelství nesouhlasí se závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu 18/07. Závěry z kontrolní akce vycházejí ze spíše teoretických názorů a technických výpočtů NKÚ, které nezohledňují reálnou situaci, ve které se Generální finanční ředitelství v kontrolovaném období nacházelo.

 • Výjezdy Finanční správy do menších obcí byly úspěšné

  Finanční správa každoročně pořádá výjezdy svých zaměstnanců do obcí, kde nejsou sídla finančních úřadů. V těchto městech vybírají od poplatníků daňová přiznání a pomáhají s jejich vyplňováním. V letošním roce navštívili zaměstnanci Finanční správy celkem 172 obcí a celkově na výjezdech vybrali 22 tisíc podání.

 • Daňová Kobra zachránila státu už téměř 11,7 miliardy

  Daňová Kobra pokračuje v úspěšném potírání daňových úniků a daňové kriminality. Operativní spolupráce při výměně informací mezi policisty, celníky a specialisty Finanční správy zapojených v Daňové Kobře umožňuje lépe analyzovat jednotlivé případy a v případě odhalení daňového úniku rychle a účinně proti pachatelům zasáhnout. Za téměř 5 let své existence tak Daňová Kobra zachránila státnímu rozpočtu už 11,67 miliard korun.

 • Daňové přiznání dosud podalo 2,4 milionu poplatníků

  V pondělí 8. dubna 2019 byla poslední možnost podat daňové přiznání bez sankcí za pozdní podání. Finanční správa vybrala do pondělní půlnoci celkem 2 402 484 přiznání. Fyzické osoby jich podaly 2 055 852 a právnické osoby 346 632 podání.

 • Dnes je poslední den pro odevzdání daňového přiznání

  1. duben 2019 je poslední den pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Pokud daňový poplatník dosud své přiznání neodevzdal, může využít prodloužených úředních hodin, které mají finanční úřady a jejich územní pracoviště, a to do 18:00 hodin.

 • Na odevzdání přiznání zbývá už jen týden

  Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2018 je 1. duben 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci využít elektronických podání. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit mj. všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku (viz níže).

 • Daňové přiznání můžete podat i v menších obcích

  Na odevzdání přiznání zbývá již pouze 14 dní a i proto tento týden navštíví zaměstnanci Finanční správy v rámci výjezdů do obcí největší počet míst, aby lidem pomohli vyplnit a odevzdat daňová přiznání i tam, kde nejsou sídla finančních úřadů. Přehled o výjezdech do obcí dle jednotlivých krajů naleznete na našem webu a také o nich pravidelně informujeme na sociálních sítích.

 • Daňové přiznání lze podat i jednoduše elektronicky

  S blížícím se termínem pro podání daňových přiznání přináší Finanční správa souhrn toho, jak si podání zjednodušit a odevzdat ho elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. K dnešnímu dni přiznání odevzdalo necelých 16 % právnických osob a 24 % osob fyzických.

 • Omezení provozu na Územním pracovišti v Říčanech

  Dne 11. 3. 2019 v ranních hodinách došlo k přerušení dodávky elektrické energie na Územním pracovišti v Říčanech. Dodávka elektrické energie již byla obnovena, provoz pro veřejnost je zabezpečen v plném rozsahu.

 • Provoz EET a aplikací Daňového portálu je po krátkodobém výpadku plynulý a bez problémů

  Z důvodu havárie u dodavatele technického řešení docházelo dnes dopoledne k dočasným výpadkům Daňového portálu a provozu EET. Nedostupnost příjmové strany EET a aplikací Daňového portálu se projevovala mezi 8:42 a 11:20. V současné době je příjem datových zpráv plynulý a bez problémů. Dostupnost aplikací Daňového portálu byla obnovena.

 • Generální finanční ředitelství zrušilo výběrové řízení na portál MOJE daně

  GFŘ v úterý zrušilo zadávací řízení veřejné zakázky na zpracování portálu MOJE daně. Důvodem je maximální úsilí o zajištění správného právního postupu v zadávacím řízení a následné bezpečné spuštění a provoz portálu. GFŘ okamžitě zahájilo práce na přípravě řešení, které neponese rizika soudních průtahů a zároveň zajistí ochranu systému v souladu s pokyny Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

 • Termín pro přiznání daně z příjmů se blíží

  Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2018 je 1. duben 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci využít elektronických podání, ale i výjezdů pracovníků Finanční správy do obcí. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit mj. všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku (viz níže).

 • Finanční správa vybrala ve své dobročinné sbírce více než milion korun

  Finanční správa s velkým úspěchem ukončila další charitativní projekt s názvem „Pomáháme svým kolegům“. Ve spolupráci s Kontem Bariéry měl tento projekt za cíl podpořit vlastní zaměstnance Finanční správy, jejich děti a blízké, kteří mají zdravotní handicap nebo trpí vážnou nemocí. Pro Finanční správu se jednalo již o sedmý povedený charitativní projekt.

 • GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu daně z příjmů právnických osob

  Generální finanční ředitelství (GFŘ) tímto reaguje na závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která proběhla v loňském roce a která byla zaměřena na daň z příjmů právnických osob a výsledků při jejím výběru. NKÚ ve zveřejněných závěrech rozporuje i některé zavedené postupy Finanční správy, které v rámci kontrol v předchozích letech sám nezpochybnil.

 • Výpadek datových služeb na finančních úřadech

  Finanční správa se omlouvá za výpadek datových služeb na níže uvedených finančních úřadech, který je způsoben technickými problémy na straně dodavatele služeb. Úřady jsou během tohoto výpadku odpojeny od jakéhokoliv spojení. Tedy v úřední den na uvedených úřadech nefunguje pokladna, podatelna a elektronická komunikace.

 • Finanční správa zveřejnila interaktivní formuláře pro podání daně z příjmů

  Formuláře k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 jsou dostupné na webu Finanční správy a daňovým poplatníkům výrazně usnadní vyplnění daňového přiznání. Tiskopisy daňových přiznání jsou dostupné v Databázi aktuálních daňových tiskopisů. Zde je možné vybrat si klasický tiskopis, interaktivní tiskopis nebo elektronické podání „EPO“.

 • Oprava telefonní ústředny v Ústí nad Labem

  V úterý 22.ledna 2019 bude na telefonní ústředně FÚ pro Ústecký kraj probíhat oprava / upgrade systému. Během této doby bude docházet ke krátkodobým výpadkům telefonního spojení, a to jak na samotném FÚ, tak na většině lokalit územních pracovišť (systémy jsou vzajemně propojené).

 • Pokyn GFŘ D-40

  Upozorňujeme, že Pokyn č. GFŘ D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 čj. 3996/19 nahrazuje Pokyn č. GFŘ D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 čj. 181/19.

Aplikační služby