Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2013

 • Osobnost roku v profesní soutěži PETROLawards

  Osobností roku v tradiční profesní soutěži PETROLawards se stal generální ředitel Generálního finančního ředitelství Ing. Jan Knížek. Nominaci do soutěže získal především za své odhodlání v boji s daňovými úniky. Finanční správa pod jeho vedením výrazně navýšila a zefektivnila své aktivity při odhalování a postihování daňových úniků.

 • Informace k rušení vybraných územních pracovišť finančních úřadů

  Vedení Generálního finančního ředitelství zahájilo v březnu letošního roku s řediteli finančních úřadů diskusi o možné optimalizaci počtu vybraných územních pracovišť finančních úřadů, a to s ohledem na potřebu hledání úspor ve finanční správě, centralizaci a specializaci některých činností a zvýšení efektivity práce na finančních úřadech. Generální finanční ředitelství požádalo ředitele finančních úřadů o zaslání návrhů na případnou redukci územních pracovišť finančních úřadů.
 • Vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti

  Generální finanční ředitelství upozorňuje všechny daňové subjekty, že není v jeho kompetenci vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti, oznámení o změně trvalého pobytu či o změně příjmení apod. Všechna tato podání je nutno podat v souladu s § 73 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušnému správci daně, tj. finančnímu úřadu, nejlépe jeho územnímu pracovišti, na kterém je umístěn spis daňového subjektu (viz Pokyn č. GFŘ D-12, o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části). 
 • Ing. Jan Knížek navržen na Osobnost roku

  7. ročník tradiční profesní soutěže PETROLawards přináší návrhy na ocenění osobností, jejichž počiny či dlouhodobá činnost zaslouží udělení ocenění Osobnost roku.

 • Upozornění na odcizení služebního průkazu

  Finanční úřad pro Ústecký kraj upozorňuje, že dne 1. 9. 2013 došlo k odcizení služebního průkazu zaměstnance Mgr. Václava Kočího a hrozí zneužití tohoto dokumentu.
 • Oznámení ztráty úředního razítka

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj sděluje, že na územním pracovišti v Krnově došlo ke ztrátě úředního razítka se státním znakem. Jedná se o kulaté razítko o průměru 36 mm s textem: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 3214. Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 16 a jeho ztráta byla zjištěna dne 28.6.2013. Dokumenty opatřené tímto razítkem počínaje dnem 28.6.2013 je třeba považovat za neplatné.
 • Informace o činnosti daňové správy ČR za rok 2012

 • Bezúplatné poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi

  Na základě dotazů ve věci daně darovací při bezúplatném poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi Generální finanční ředitelství uvádí:
  V souvislosti s povodněmi 2013 je osobám postiženým touto živelní událostí poskytována fyzickými a právnickými osobami bezúplatně materiální výpomoc včetně poskytování různých činností (služeb) nebo zapůjčování techniky.

 • Informace Finanční správy ČR k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

  Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav) rozhodl ministr financí využít své pravomoci podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s původním datem splatnosti, jež nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října 2013 a k zálohám na dani z příjmů fyzických osob splatných ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to za podmínek uvedených v rozhodnutí.

 • Elektronické služby Finanční správy ČR (Leták)

Aplikační služby