Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Finanční úřad pro Pardubický kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

280806 Referent/ka Oddělení vyměřovacího III

Úřad: Územní pracoviště ve Svitavách

Místo výkonu: SVITAVY

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- zajišťování agendy vyměřování více druhů daní (daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční)

- písemná a ústní komunikace s daňovými subjekty a třetími osobami

- práce s veřejnými i neveřejnými registry osob a majetku

Požadujeme

- vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání

- orientace v daňové soustavě

- dobrá znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)

- psychická odolnost, samostatnost

- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost.

 

Nabízíme

- místo výkonu: Svitavy

- platové zařazení: platová třída 9

- předpokládaný den nástupu: 1. 12. 2021

- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení služebního místa na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou)

- stabilní zaměstnání ve státní správě

- možnost získání pracovní pozice na dobu neurčitou

- systematické vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace

- pružnou pracovní dobu

- 25 dní dovolené

- výhody plynoucí zkolektivní smlouvy (5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, čerpání individuálních příspěvků z FKSP, karta Multisport a další zaměstnanecké benefity)

 

 

 

 

Přihlášky do výběrového řízení

formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte

do 22.10.2021  na e-mail: Klara.Jankova@fs.mfcr.cz

do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 280806 (PP)

nebo na adresu:

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Sekce ÚP ve Svitavách

Mgr. Klára Janková, T. G. Masaryka 15, 568 02 Svitavy

kontaktní osoba: Mgr. Klára Janková
telefon:
461 553 393

Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit. V zákonem stanovených případech lze přijmout do pracovního poměru i uchazeče, který nesplňuje předpoklad vzdělání (§ 178 odst. 2 ZSS1), NV 341/2017 Sb.2),NV 304/2014 Sb.3)). Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR. Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru. Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.
Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy: pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů2); nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů1); nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů3); nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.
Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 


Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby