Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Odvolací finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Řidič motorových vozidel

Úřad: Odvolací finanční ředitelství

Místo výkonu: Brno

Charakteristika činnosti

Řízení, údržba a zajištění běžných oprav motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.

Vedení příslušné evidence, která souvisí s provozem služebních vozidel v rozsahu stanoveném zvláštním vnitřním předpisem.

Organizace pravidelného proškolení řidičů referentů. .

Požadujeme

- vzdělání: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání

- řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

- trestní bezúhonnost

- uživatelská znalost MS Office

- zodpovědnost, preciznost a flexibilita

 

 

Nabízíme

- místo výkonu: Brno

- platové zařazení: platová třída 4

- předpokládaný den nástupu: 1. 11. 2021

- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa  na dobu neurčitou)

- příjemné pracovní prostřední

- pružná pracovní doba

- stabilita státní organizace

- 5 týdnů dovolené, indispoziční volno

- stravenky

- individuální příspěvek z FKSP (cafeterie, penzijní pripojištění, kulturní, sprotovní nebo vzdělávácí aktivity)

- multisport a další zaměstnanecké benefity

Přihlášky do výběrového řízení

formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte

do 30. 9. 2021  na e-mail: Petra.Spicakova@fs.mfcr.cz

do předmětu e-mailu uveďte: Přihláška do VŘ - řidič motorových vozitel

nebo na adresu:

Masarykova 427/31, 602 00 Brno

kontaktní osoba: Ing. Petra Špičáková
telefon:
542 191 208

Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit. V zákonem stanovených případech lze přijmout do pracovního poměru i uchazeče, který nesplňuje předpoklad vzdělání (§ 178 odst. 2 ZSS1), NV 341/2017 Sb.2),NV 304/2014 Sb.3)). Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR. Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru. Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.
Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy: pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů2); nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů1); nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů3); nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.
Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 


Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby