Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

700829 - Referent/ka hospodářské správy a zástupce vedoucího oddělení

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Praha

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- zabezpečování činnosti zejména stavebně-administrativního charakteru
- zajišťování technické správy rozsáhlých majetkových souborů
- spolupráce při zadávání veřejných zakázek
- podílení se na zpracování návrhů plánů investičních akcí v souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu
- provádění kontroly věcné a cenové správnosti, úplnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů
- komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů
- koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem FÚ pro hl. m. Prahu
- stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek
 

Požadujeme

- kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- alespoň dva roky zkušeností v oblasti správy budov vč. znalosti příslušné legislativy
- praxe v rozpočtu a účetnictví vč. znalosti příslušné legislativy výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- zkušenosti s vedením / řízením projektů
- znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- zkušenosti s vytvářením a správou informačních systémů veřejné správy a interním auditem výhodou, ne podmínkou
- aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)
- schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, důslednost, zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
- schopnost práce v týmu, flexibilita, komunikativnost a zájem o práci
- odpovědnost
- psychická odolnost
- dobrý písemný i ústní projev
- analytické myšlení
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost

Nabízíme

- místo výkonu: Praha
- platové zařazení: platová třída 12, popř. další nárokové příplatky
- předpokládaný den nástupu: 15. 3. 2019
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou)
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
- zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu
- stabilita a zázemí ve velké státní organizaci
- motivační ohodnocení
- pružná pracovní doba
- 25 dní dovolené
- 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program

Přihlášky do výběrového řízení
formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte
do 25. 2. 2019 na e-mail: Miroslava.Pekna@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 700829 (PP)

nebo na adresu:
VŘ 700829 (PP) - k rukám Miroslavy Pěkné
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky - Odbor hospodářské správy
Oddělení hospodářské správy pro hl. m. Prahu
Štěpánská 619/28
111 21 Praha 1

kontaktní osoba: Miroslava Pěkná
telefon: 224 041 345
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby