Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

700829 - Referent/ka majetkové správy a zástupce vedoucího oddělení

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Praha 1

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

Samostatný výkon agendy administrace veřejných zakázek malého rozsahu zejména v oblasti stavebních oprav, tj. posouzení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a volba způsobu administrace v souladu s interními akty řízení, příprava zadávací dokumentace dle vzorů a na základě technických podkladů vypracovaných stavebním technikem, administrace veřejných zakázek malého rozsahu též elektronicky prostřednictvím Národního ekonomického nástroje (NEN).

Zastupování vedoucího Oddělení hospodářské správy pro hl.m. Prahu v rozsahu činnosti oddělení:
- realizace veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti služeb, dodávek, stavebních oprav, uzavírání provozních smluv, nakládání s majetkem, jeho pořizování, evidence majetku, vyřazování majetku a inventarizace, správa rozpočtu a vedení účetnictví,
- zajišťování veškerých provozních potřeb Finančního úřadu pro hl.m. Prahu a územních pracovišť v jeho řídící působnosti.
 

Požadujeme

- kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- minimálně 5 let odborné praxe z oblasti hospodářské správy, zkušenosti s vedením pracovního kolektivu vítány
- vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, psychická odolnost
- znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- znalost zákona č. 310/2001 Sb., o finanční kontrole
- znalost zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
- znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- aktivní znalost práce na PC: Word, Excel, Outlook, internet
- dobrý písemný a ústní projev
- schopnost samostatné i týmové práce, pečlivost, spolehlivost
- analytické myšlení
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost

 

Nabízíme

- místo výkonu: Praha 1
- platové zařazení: platová třída 12, popř. další nárokové příplatky
- předpokládaný den nástupu: 15. 2. 2019, popř. dle dohody
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou)
- možnost dalšího kariérního růstu
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
- zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu
- stabilita a zázemí ve velké státní organizaci
- motivační ohodnocení
- pružná pracovní doba
- 25 dní dovolené
- 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program
 
Přihlášky do výběrového řízení
formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte
do 18. 1. 2019 na e-mail: Iveta.Dersakova@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 700829 (PP)

nebo na adresu:
VŘ 700829 (PP)
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky - k rukám Bc. Ivety Deršákové
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

kontaktní osoba: Bc. Iveta Deršáková
telefon: +420 296 851 873
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby