Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

701950 - Investiční referent/ka v Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Strakonice

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- zajištění přípravy investičních akcí, zejména zpracování investičních záměrů, návrhů financování, projektové přípravy, technickoekonomických požadavků, stanovení předpokládaných výdajů investičních akcí
- příprava podkladů pro zpracování dokumentace pro plánování, registraci a stanovení výdajů investičních akcí
- stanovení nebo zajištění technických a technologických postupů pro realizaci investičních akcí
- zajištění a koordinace inženýrské činnosti
- jednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky příslušného správního řízení
- zajištění realizace investičních akcí, zejména dozorování průběhu realizace investic, plnění smluvních podmínek, přebírání provedených prací, kontrola souladu projektové dokumentace se skutečně provedenými pracemi, návrh opatření na odstranění nedostatků, kontrola čerpání rozpočtu schváleného na investiční akci, kolaudační i dokladové ukončení akcí a předání ukončených investičních akcí do užívání
- zpracování ekonomické a finanční náročnosti investičních akcí a podkladů pro závěrečné vyhodnocení akcí
- provádění dílčích úkonů při likvidaci přijatých a vydaných faktur a ostatních plateb,
- zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek a komplexní zajištění zakázek malého rozsahu
- součinnost při zpracování podkladů pro návrh státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok
- součinnost při zpracování návrhu plánu investičních akcí a plánu oprav
- kontrola technického stavu majetku, posuzování požadavků na opravy objektů a zařízení
 

Požadujeme

- kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - stavební zaměření
- zkušenosti na pozici investičního technika
- aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)
- schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost
- odpovědnost
- psychická odolnost
- dobrý písemný i ústní projev
- komunikační schopnosti
- analytické myšlení
- řidičské oprávnění sk. B
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost
 

Nabízíme

- místo výkonu: Strakonice
- platové zařazení: platová třída 12, popř. další příplatek
- předpokládaný termín nástupu: únor 2019
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou)
- zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu
- stabilita a zázemí ve velké státní organizaci
- motivační ohodnocení
- pružná pracovní doba
- 25 dní dovolené
- 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program

 
Přihlášky do výběrového řízení
formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte
do 16. 1. 2019 na e-mail: Iveta.Dersakova@fs.mfcr.cz
a v kopii na e-mail: Miroslav.Neumitka@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ XXXXXX (PP)

nebo na adresu:
VŘ 701950 (PP) - k rukám Bc. Ivety Deršákové
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky - Odbor správy majetku a investic
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Neumitka
telefon: 383 363 337
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby