Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Finanční úřad pro Ústecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

250244 - referent/ka Oddělení kontrolního II

Úřad: Územní pracoviště v Děčíně

Místo výkonu: Děčín

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

 • Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
 • Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.
 • Komunikace s poplatníky.
 • Provádění kontrolní a vyhledávací činnosti na více druzích daní.
 • Ukládání pokut v rámci správního řízení spojeného s agendou EET.
 • Samostatné zahajování a vedení daňových řízení.

Požadujeme

 • potřebné vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program
 • znalost účetnictví včetně prováděcích předpisů
 • samostatnost, schopnost analytického myšlení, dobrý písemný projev
 • znalost práce s PC (Word, Excel, internet)
 • bezúhonnost, odpovědnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost
 • schopnost jednání s lidmi
 • řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme

 • místo výkonu: Děčín
 • platová třída: 10
 • předpokládaný den nástupu: 01.03.2019
 • pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení služebního místa na dobu určitou, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • případného získání pracovní pozice na dobu neurčitou
 • stabilitu a zázemí velké státní organizace
 • motivační ohodnocení ( tarif+ další nárokové příplatky)
 • pružnou pracovní dobu
 • 25 dní dovolené
 • 5 dní indispozičního volna
 • příspěvek na stravování
 • čerpání individuálních příspěvků z FKSP - rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
 • letní tábor pro děti zaměstnanců
 • víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
 • možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
 • propracovaný vzdělávací program
Přihlášky do výběrového řízení
společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi
a motivačním dopisem zasílejte
do 21.1.2019 na e-mail: Denisa.Hanova@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte:VŘ 250244 (PP) - přihláška

nebo na adresu:
VŘ 250244 (PP)
Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Děčíně - Mgr., Bc. Karel Malaník
Řetězová 1369/2a
405 39 Děčín I

kontaktní osoba: Ing. Martina Vábererová
telefon: 412 592 405
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby