Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

701923 - Referent/ka hospodaření s majetkem státu

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Praha

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

 • zajišťování agendy, související s dislokací pracovníků finanční správy v celé ČR,
 • zajišťování pasportizace budov finančních úřadů,
 • tvorba návrhů situačních plánů rozmístění pracovníků administrativních budovách včetně návrhů rozmístění technologických pracovišť,
 • zajišťování agendy spojené nájemními smlouvami,
 • podílení se na přípravě investičních záměrů, kalkulaci finančních nákladů na zajištění dislokace,
 • spolupráce při zajišťování dotačních titulů (SFŽP, NZÚ)

Požadujeme

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu s preferencí zaměření na oblast stavebnictví či architektury
 •  min. 1 rok praxe v projekci či ve státní službě či samosprávě
 • znalost Auto CAD,
 • znalost Archi CAD výhodou
 • znalost problematiky dotačních titulů výhodou
 • kvalifikační předpoklad:
 • aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)
 • schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost
 • odpovědnost
 • psychická odolnost
 • dobrý písemný i ústní projev
 • komunikační schopnosti
 • analytické myšlení
 • bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost

Nabízíme

 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 12
 • předpokládaný den nástupu: 1. 12. 2018
 • pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou, s možností prodloužení na dobu neurčitou)
 • stabilitu a zázemí velké státní organizace
 • motivační ohodnocení ( tarif+ další nárokové příplatky)
 • pružnou pracovní dobu
 • 25 dní dovolené
 • 5 dní indispozičního volna
 • příspěvek na stravování
 • čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii)
 • rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
 • letní tábor pro děti zaměstnanců
 • víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
 • možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
 • propracovaný vzdělávací program
 • možnost profesní růstu
 • možnost zahraničních stáží
Přihlášky do výběrového řízení
společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi
a motivačním dopisem zasílejte
do 29. 12. 2018 na e-mail: Iveta.Dersakova@fs.mfcr.cz
v kopii na e-mail:Stanislav.Behal@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 701923

nebo na adresu:
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky - Odbor správy majetku a investic
Oddělení řízení investic
k rukám Bc. Ivety Deršákové
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7kontaktní osoba: Ing. arch. Stanislav Běhal
telefon: +420 296 854 239
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby