Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

270588 - Referent/ka Oddělení vyměřovacího I

Úřad: Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou

Místo výkonu: Rychnov nad Kněžnou

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

Provádí daňová řízení, postupy a úkony dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a dalších daňových zákonů, jakož i dalších předpisů souvisejících s výkonem pravomoci orgánů finanční správy. V této souvislost např.:
 • jedná v daňovém řízení s daňovými subjekty a třetími osobami a vyhotovuje protokoly z jednání,
 • provádí místní šetření, ukládá záznamní povinnost, kontroluje její plnění,
 • provádí jednoduchou kontrolu účetních, statistických a jim podobných výkazů spravovaných daňových subjektů

Požadujeme

 • potřebné vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
 • znalost platné daňové legislativy v oblasti daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty výhodou
 • aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)
 • schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost
 • odpovědnost
 • psychická odolnost
 • dobrý písemný i ústní projev
 • analytické myšlení
 • občanská bezúhonnost, svéprávnost, zdravotní způsobilost

Nabízíme

 • místo výkonu: Rychnov nad Kněžnou
 • platová třída: 9., popř. další nárokové příplatky
 • předpokládaný den nástupu: 1.1.2019
 • pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení služebního místa na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou)
 • stabilní zaměstnání ve státní správě
 • možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace a případného získání pracovní pozice na dobu neurčitou
 • pružná pracovní doba
 • 25 dní dovolené
 • výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity)

Přihlášky do výběrového řízení
společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi
a motivačním dopisem zasílejte
do 19.11.2018 na e-mail: veronika.heroutova@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 270588

nebo na adresu:
Ú pro Královéhradecký kraj,
Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 1497, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

kontaktní osoba: Veronika Heroutová
telefon: 494505303
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby