Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

701950 - Investiční referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Strakonice

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

 • metodické vedení stavebních techniků v regionech v oblasti oprav a údržby
 • dohled nad dodržováním principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti (3E) při přípravě a realizaci oprav
 • zabezpečení procesu přípravy a zpracování Plánu oprav a údržby (POÚ)
 • posouzení a odsouhlasení navrženého technického řešení opravy
 • dohled nad realizací oprav s celorepublikovou působností
 • účast na kontrolních dnech a předávacích řízení u technicky a finančně náročných oprav
 • tvorba standardizace v oblasti oprav a udržování
 • součinnost při řešení reklamací oprav
 • kontrolní a dohlídková činnost techniků v regionech
 • spolupráce při tvorbě Plánu investičních akcí (PIA)
 • spolupráce při přípravě a realizaci investičních akcí
 • kontrola čerpání výdajů na opravy
 • zpracování žádostí o rozpočtové opatření

Požadujeme

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu směru stavebního
 • kvalifikační předpoklad:
 • alespoň tři roky zkušeností na pozici investičního technika včetně dozorování staveb nebo technický dozor na stavbě nebo jako stavbyvedoucí
 • aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)
 • schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost
 • odpovědnost
 • psychická odolnost
 • dobrý písemný i ústní projev
 • komunikační schopnosti
 • analytické myšlení
 • bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost
 • řidičské oprávnění skupiny "B"

Nabízíme

 • místo výkonu: Strakonice
 • platová třída: 12, popřípadě další příplatek
 • předpokládaný den nástupu: leden - únor 2019
 • pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou, s možností prodloužení na dobu neurčitou)
 • stabilní zaměstnání ve státní správě
 • možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
 • pružná pracovní doba
 • 25 dní dovolené
 • výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity
Přihlášky do výběrového řízení
společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi
a motivačním dopisem zasílejte
do 18. 11. 2018 na e-mail: Iveta.Dersakova@fs.mfcr.cz
v kopii na e-mail: Miroslav.Neumitka@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 701950 (PP) 

nebo na adresu:
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky - Odbor správy majetku a investic
VŘ 701950 (PP) - k rukám Bc. Ivety Deršákové
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Neumitka
telefon: 383 363 337
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby