Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Finanční úřad pro Ústecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

250183 - Referent/ka Oddělení vyměřovacího I

Úřad: Územní pracoviště v Ústí nad Labem

Místo výkonu: Ústí nad Labem-město

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

 • Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
 • Vyměřování daně z příjmů fyzických osob vč. závislé činnosti, daně z přidané hodnoty a daně silniční.
 • Zabezpečení správnosti a úplnosti pořízených dat v automatizovaném informačním systému z pohledu vyměřování daní.
 • Vedení daňových řízení formou ústních jednání, komunikace s poplatníky a plátci.
 • Předkládání stanovisek k opravným prostředkům.

Požadujeme

 • potřebné vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání - nejlépe ekonomického směru
 • obecná znalost z oblasti daňové problematiky (daňový řád, zákon o DPH, zákon o daních z příjmů, zákon o dani silniční, nový občanský zákoník)
 • samostatnost, schopnost analytického myšlení, dobrý písemný projev
 • praxe v oblasti vedení daňové evidence a účetnictví výhodou
 • znalost práce s PC (Word, Excel, internet)
 • bezúhonnost, zodpovědnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost + psychická odolnost
 • schopnost jednání s lidmi
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou
Nabízíme

 • místo výkonu: Ústí nad Labem
 • platová třída: 9
 • předpokládaný den nástupu: 2. 1. 2019
 • pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení služebního místa na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou)
 • možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
 • stabilní zaměstnání ve státní správě
 • pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené a výhody plynoucí z kolektivní smlouvy (5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity)

Přihlášky do výběrového řízení
společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi
a motivačním dopisem zasílejte
do  16. 11. 2018 na e-mail: Jitka.Kubinova@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: "VŘ 250183 (PP)"

nebo na adresu:
Ing. Jitka Kubínová
Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Dlouhá 3359
400 21 Ústí nad Labem
obálku označte "VŘ 250183 (PP)"


kontaktní osoba: Ing. Radka Müllerová
telefon: 475 252 323
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby