Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

700913 - Hlavní účetní

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Ostrava

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

 • výkon funkce hlavní účetní dle zákona o finanční kontrole,
 • komplexní vedení účetnictví, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech, výdajích a příjmech, včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih za OHS v Ostravě,
 • konzultační činnost v agendě účetnictví, pokladna a fakturace pro FÚ a ÚzP,
 • metodika a řízení inventarizací včetně spolupráce při zajišťování inventarizací FÚ a ÚzP, zpracování podkladů pro CIK, vedení evidence, a instruktáže k inventarizaci,
 • evidence faktur v modulu Fakturace v systému AVIS ME,
 • provádění předkontací v modulu Fakturace - přijaté, vydané faktury vč. DPH, analytického členění, kontrola saldokontních účtů, kontrola rozpočtových položek v rozpisu čerpání,
 • kontrola rekapitulací majetku na podvojné účetnictví, zpracování měsíčních podkladů z modulu Evidence majetku – pořízení a vyřazení majetku, převody majetku,
 • spolupráce s pracovními skupinami AVIS.

Požadujeme

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nejlépe ekonomického směru,
 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vč. vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví - výhodou,
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, vč. prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - výhodou,
 • aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook),
 • schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, odpovědnost, schopnost analytického a logického myšlení, komunikativnost, aktivní přístup,
 • psychická odolnost,
 • dobrý písemný i ústní projev,
 • bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost,
 • praxe výhodou.

Nabízíme

 • místo výkonu: Ostrava
 • platová třída: 10, popř. další nárokové příplatky,
 • předpokládaný den nástupu: 3. 12. 2018,
 • pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou, zástup za mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou, popř. s možností dalšího uplatnění)
 • možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace,
 • pružná pracovní doba,
 • 25 dní dovolené,
 • výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity,
 • místo je vhodné i pro osoby zdravotně postižené (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba), bezbariérový přístup je zajištěn.

Přihlášky do výběrového řízení
společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi
a motivačním dopisem zasílejte
do 31. 10. 2018 na e-mail: Eva.Kovarova2@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 700913 - hlavní účetní 

nebo na adresu:
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky - Odbor hospodářské správy
Oddělení hospodářské správy v Ostravě
VŘ 700913 - hlavní účetní - k rukám Ing. Evy Kovářové,
Na Jízdárně 3162/3,
709 00 Ostrava.


kontaktní osoba: Ing. Eva Kovářová
telefon: 596 651 411
Služební úřad si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Zaslání životopisu je považováno za souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s platnými předpisy EU. Osobní údaje budou evidovány výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, tzn. tohoto výběrového řízení.
Odměňování se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností.
Organizace nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby