Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

700724 – Administrativní a spisový pracovník

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Praha

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

 • komplexní zajišťování spisové služby – práce v programu AVIS
 • zajišťování datových zráv prostřednictvím datové schránky
 • komplexní zajišťování externí a interní pošty pro objekty GFŘ
 • obsluha frankovacího stroje

Požadujeme

 • kvalifikační předpoklad: středoškolské vzdělání s maturitou
 • praxe na obdobné pozici vítána
 • vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, psychická odolnost
 • aktivní znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook), internet
 • práce v programu AVIS výhodou
 • schopnost samostatné i týmové práce, pečlivost, spolehlivost
 • svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost
 • bezúhonnost doložená výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce

Nabízíme

 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 8
 • předpokládaný den nástupu: 1.11.2018, popř. dle dohody
 • pracovní poměr v režimu zákoníku práce (hlavní pracovní poměr - obsazení pracovního místa na dobu určitou do 31.10.2019 s možností prodloužení)
 • možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
 • zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu
 • stabilní zaměstnání ve státní správě
 • pružná pracovní doba
 • 25 dní dovolené
 • výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity 
 • místo je vhodné i pro osoby zdravotně postižené (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba), bezbariérový přístup je zajištěn
Uchazeč o uvedené pracovní místo předloží současně s přihláškou fotokopie dokladů/listin:
- motivační dopis,
- strukturovaný profesní životopis zaměřený na předchozí praxi.

V rámci výběrového řízení uchazeč předloží originály/ověřené kopie dokladů/listin:
- motivační dopis,
- strukturovaný profesní životopis zaměřený na předchozí praxi,
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- „Osvědčení“ (popř. potvrzenou kopii žádosti o vydání), „Čestné prohlášení“ - zákon č. 451/1991 Sb.,
- „Oznámení“, popř. “Osvědčení“ FO příslušného stupně utajení (v případě, že je vlastníkem takového dokladu) - zákon č. 412/2005 Sb.,
- čestné prohlášení o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů) a o zdravotní způsobilosti,
- občanský průkaz.
 
Přihlášky včetně požadovaných dokladů/listin uchazeč doručí elektronicky
nejpozději do 14.10.2018 na e-mail: Eva.Rehorovska@fs.mfcr.cz
a v kopii na e-mail: Dana.Kucerova4@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uvede: VŘ 700724 (PP)

nebo na adresu:
VŘ 700724 (PP)
Generální finanční ředitelství
k rukám Evy Řehořovské
Odbor provozního zabezpečení
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1


kontaktní osoba: Eva Řehořovská
telefon: +420 296 852 323
 
Vybraný uchazeč před podpisem pracovní smlouvy doloží doklad o bezúhonnosti (dokládá se výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než tři měsíce nebo poskytnutím údajů potřebných pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů ze strany služebního úřadu: číslo platného občanského průkazu, rodné číslo, rodné příjmení).  
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Zaslání životopisu je považováno za souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s platnými předpisy EU. Osobní údaje budou evidovány výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, tzn. tohoto výběrového řízení.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby