Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

700864-hlavní účetní-účetní

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Ústí nad Labem-město

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

 • komplexní vedení účetnictví a jiné předepsané evidence o hospodaření včetně analytického členění za Finanční úřad pro Ústecký kraj a Liberecký kraj a jejich Územní pracoviště vč. dodržování zákonů č. 320/2001 a 563/91 v platném znění
 • odborné řízení účetních Oddělení hospodářské správy v regionu a zaměstnanců OPZ v regionech
 • spolupráce s Finančním odborem GFŘ – plnění stanovených úkolů
 • provádění internetového bankovnictví s ČNB
 • kontrola zpracovaného přiznání DPH, okruh FKSP a saldokonta
 • zástup na úseku evidence majetku
 • spolupráce na řízení a provádění inventarizace
 • účtování vnitřních pokladen, depozitního účtu a majetku

Požadujeme

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • praxe v oblasti podvojného účetnictví, znalost zákona č. 218/2000 S., o rozpočtových pravidlech
 • aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook),
 • schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost,
 • odpovědnost,
 • psychická odolnost,
 • dobrý písemný i ústní projev,
 • analytické myšlení,
 • bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost.

Nabízíme

 • místo výkonu: Ústí nad Labem
 • platová třída: 10
 • předpokládaný den nástupu: 1.2.2019
 • pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou),
 • stabilní zaměstnání ve státní správě,
 • možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace,
 • pružná pracovní doba,
 • 25 dní dovolené,
 • výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity,
 • místo je vhodné i pro osoby zdravotně postižené (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba), bezbariérový přístup je zajištěn, ale s nutnou asistencí.

Přihlášky do výběrového řízení
společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi
a motivačním dopisem zasílejte
do 18.10.2018 na e-mail: Petra.Lippertova@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 700864(PP)

nebo na adresu:
VŘ 700864 (PP)
Generální finanční ředitelství
Oddělení personální v Ústí nad Labem
Velká hradební 61
400 21 Ústí nad Labem

kontaktní osoba: Ing. Jana Hamalová
telefon: 475 252 229
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby