Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

700857 - Účetní a zástupce hlavní účetní v Oddělení hospodářské správy

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Plzeň

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

 • samostatné vedení účetnictví
 • vedení účetních knih (deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence a knihy podrozvahových účtů), jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu
 • zastupování správce rozpočtu
 • zastupování hlavní účetní

Požadujeme

 • potřebné vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • minimálně 3 roky praxe v oblasti zajišťování provozních potřeb organizací
 • znalost právních předpisů: zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • organizační a komunikační schopnosti
 • znalost práce s PC: aktivní znalost MS Office (Word, Excel, Outlook), internet
 • odpovědnost, psychická odolnost
 • bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost

Nabízíme

 • místo výkonu: Plzeň
 • platová třída: 9
 • předpokládaný den nástupu: 1. 12. 2018
 • pracovní poměr v režimu zákoníku práce hlavní pracovní poměr (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou)
 • stabilní zaměstnání ve státní správě
 • možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
 • pružná pracovní doba
 • 25 dní dovolené
 • výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity
 • místo je vhodné i pro osoby zdravotně postižené (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba), bezbariérový přístup je zajištěn
Přihlášky do výběrového řízení
společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi
a motivačním dopisem zasílejte
do 12.10.2018 na e-mail: Hana.Bezpalcova@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 700857 (PP) 

nebo na adresu:
VŘ 700857 (PP)
Generální finanční ředitelství
Oddělení hospodářské správy v Plzni
Hálkova 14
305 72 Plzeň

kontaktní osoba: Ing. Hana Bezpalcová
telefon: 377 160 229, 605 226 710
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby