Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

701057 - Referent/ka Oddělení interních aktů řízení

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Praha

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- činnosti spojené s oblastí interních aktů řízení (vnitřní a služební předpisy) Finanční správy ČR - koordinace, spolupráce na tvorbě či úpravě, posuzování a kontrola interních aktů řízení, a to zejména z hlediska souladu s právními předpisy, dodržení formálních náležitostí a věcné správnosti,
- poskytování metodické a konzultační podpory v oblasti interních aktů řízení,
- zpracování dat v informačním systému - aplikaci interních aktů řízení, vedení centrální evidence interních aktů řízení včetně zpracování analýz a přehledů,
- organizační a administrativní zajištění činností útvaru, vč. správy úložiště dokumentů, aktualizace webových stránek (intranet FS, internet FS, SharePoint).
 

Požadujeme

- vzdělání: magisterský studijní program,
- všeobecný právní rozhled, předchozí praxe není podmínkou (pozice je vhodná i pro absolventy),
- dobrá znalost práce na PC – aktivní znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), internet,
- velmi dobrý písemný a ústní projev, analytické schopnosti a logické myšlení, schopnost samostatné i týmové práce, komunikativnost,
- spolehlivost, pečlivost, odpovědnost, aktivní přístup k práci, samostatnost, flexibilita,
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost.
 

Nabízíme

- místo výkonu: Praha,
- platové zařazení: platová třída 14, popř. další nárokové příplatky
- předpokládaný den nástupu: 1. 11. 2018, popř. dle dohody,
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení služebního místa na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou),
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace a případného získání pozice na dobu neurčitou,
- zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu,
- stabilní zaměstnání ve státní správě,
- pružná pracovní doba,
- 25 dní dovolené,
- výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity,
- místo je vhodné i pro osoby zdravotně postižené (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba), bezbariérový přístup je zajištěn.

 
Přihlášky do výběrového řízení
formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte
do 5. 10. 2018 na e-mail: Pavla.Janku@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 701057 (PP)

nebo na adresu:
Generální finanční ředitelství
Sekce personální - Oddělení interních aktů řízení
VŘ 701057 (PP) - k rukám Mgr. Janků
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1

kontaktní osoba: Mgr. Pavla Janků
telefon: 296 854 233
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby