Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Finanční úřad pro Středočeský kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

211041 - Referent/ka Oddělení vyměřovacího

Úřad: Územní pracoviště v Mladé Boleslavi

Místo výkonu: Mladá Boleslav

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- v rámci správy daní zpracovává daňová tvrzení
- vyměřuje daně, včetně dodatečného vyměření daní a příslušenství daní
- vyřizuje řádné a mimořádné opravné prostředky dle daňového řádu
 

Požadujeme

- vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program
- praxe v oblasti ekonomické, daňové - výhodou
- znalost práce s PC (Word, Excel)
- odpovědnost, psychická odolnost, schopnost jednání s lidmi
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost
 

Nabízíme

- místo výkonu: Mladá Boleslav
- platové zařazení: platová třída 10, popř. další nárokové příplatky
- předpokládaný den nástupu: 1. 10. 2018, popř. dle dohody
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení služebního místa na dobu určitou, zástup za mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou)
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace a případného získání pracovní pozice na dobu neurčitou
- zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu
- stabilní zaměstnání ve státní správě
- pružná pracovní doba
- 25 dní dovolené
- výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity

 


Přihlášky do výběrového řízení
formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi
a motivačního dopisu zasílejte
do 8. 9. 2018 na e-mail: Monika.Smitkova@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 211041 (PP)

nebo na adresu:
VŘ 211041 (PP)
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Mladé Boleslavi
k rukám Moniky Smitkové
Štefánikova 1406
293 01 Mladá Boleslav

kontaktní osoba: Ing. Jiří Marhan
telefon: 326 713 306
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby