Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

700020 - Referent/ka hospodaření s majetkem státu

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Praha 7

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- tvorba reportů, statistik a analýz s využitím dat z vnitřního ekonomického systému AVIS z modulů: fakturace, účetnictví, rozpočet, smlouvy, objednávky, apod.
- příprava a zajišťování podkladů a zpracovávání finálních dokumentů pro rozhodovací činnost ředitele Odboru hospodářské správy a Odboru finančního
- kontrola plnění úkolů z porad, příprava podkladů na jednání porady Sekce ekonomiky a Odboru finančního
- sumarizace a kontrola výstupů zadaných úkolů všech oddělení v rámci Odboru hospodářské správy
- vedení spisů agend Odboru hospodářské správy a Odboru finančního, včetně došlé a odchozí pošty
- zastupování asistentky ředitele Sekce ekonomiky
- správa vnitřního informačního systému - intranetu Sekce ekonomiky
 

Požadujeme

- kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- základní znalost MS Office (Word, Outlook, PowerPoint), internet
- pokročilá znalost Excel pro práci s importovanými daty z jiných systémů, např. z ekonomického systému organizace a další zpracovávání těchto dat (kontingenční tabulky, třídění, používání vzorců, grafy, práce s makry - VBA)
- znalost práce s MS SharePoint
- znalost aplikace VISIO (znázorňování rozhodovacích procesů, kreslení schémat)
- analytické schopnosti
- pečlivost a spolehlivost
- výborný písemný projev
- organizační schopnosti
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost
 

Nabízíme

- místo výkonu: Praha 7
- platové zařazení: platová třída 12, popř. další příplatek
- předpokládaný den nástupu: v polovině září 2018, nejpozději 1. 10. 2018
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou)
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
- zajímavá a odborná práce
- stabilní zaměstnání ve státní správě
- pružná pracovní doba
- 25 dní dovolené
- výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity
- místo je vhodné i pro osoby zdravotně postižené (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba), bezbariérový přístup je zajištěn

 

Přihlášky do výběrového řízení
formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi
a motivačního dopisu zasílejte
do 20. 8. 2018 na e-mail: Iveta.Dersakova@fs.mfcr.cz 
 v kopii na e-mail: Marcela.Pekarkova@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 700020 (PP)

nebo na adresu:
VŘ 700020 (PP)
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky
k rukám Bc. Ivety Deršákové
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

kontaktní osoba: Bc. Iveta Deršáková
telefon: +420 296 851 873
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby