Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

700853 - Referent/ka Oddělení BOZP a PO

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Plzeň

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- dohled na dodržování platné legislativy BOZP a PO u zaměstnavatele,
- provádění kontrol BOZP a PO na pracovištích zaměstnavatele,
- metodické řízení preventistů BOZP a PO,
- organizování a provádění školení zaměstnanců o BOZP a PO,
- spolupráce s oblastními inspektoráty práce, orgány státního požárního dozoru, orgány ochrany veřejného zdraví, vedoucími zaměstnanci a se zástupci odborových organizací,
- vedení příslušné dokumentace BOZP, PO a životního prostředí,
- práce s technickou dokumentací a normami.
 

Požadujeme

- kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
- minimálně 3 roky praxe v oblasti BOZP a PO a orientace v technické dokumentaci,
- znalost právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,
- znalost práce s PC: aktivní znalost MS Office (Word, Excel, Outlook), internet,
- schopnost samostatné i týmové práce, odpovědnost, aktivní přístup k práci, psychická odolnost,
- řidičské oprávnění sk. B,
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost,
- výhodou odborná způsobilost v BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo odborná způsobilost v PO podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 

Nabízíme

- místo výkonu: Plzeň,
- platové zařazení: platová třída 10, popř. další nárokové příplatky
- předpokládaný den nástupu: 16. 7. 2018,
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou),
- stabilní zaměstnání ve státní správě,
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace,
- pružná pracovní doba,
- 25 dní dovolené,
- výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity.

 
Přihlášky do výběrového řízení
formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte
do 29. 6. 2018 na e-mail: Jana.Bouzekriova@fs.mfcr.cz 
a v kopii na e-mail: Iveta.Dersakova@fs.mfcr.cz  
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 700853 (PP)

nebo na adresu:
VŘ 700853 (PP)
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1

kontaktní osoba: Ing. Jana Bouzekriová
telefon: 387 722 278
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve  veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby