Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

701216 - Referent/ka Oddělení metodiky a právní podpory II

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Plzeň

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- tvorba metodiky při zajišťování jednotné aplikace právních předpisů v oblasti organizačních věcí služby a pracovněprávních vztahů
- tvorba interních aktů řízení v rámci aplikace zákona o státní službě a pracovněprávních vztahů
- zastřešení realizace metodiky v oblasti organizačních věcí služby a pracovněprávních vztahů
- zpracování právních rozborů a analýz ve vazbě na výklad zákoníku práce, zákona o státní službě, správního řádu, daňového řádu a zákona o finanční správě
- příprava podkladů pro rozhodnutí služebního orgánu v I. a II. stupni řízení ve věcech služby ve vazbě na správní řád, jejich právní a věcná analýza
- poskytování odborné konzultace a porady zejména v otázkách aplikace zákona o státní službě a v otázkách pracovněprávních vztahů v rozsahu působnosti odboru
- zastupování zaměstnavatele v rámci soudních sporů v oblasti pracovněprávních a služebních vztahů
 

Požadujeme

- vzdělání: magisterský studijní program (vzhledem k pracovní náplni se preferuje právní zaměření vzdělání)
- aktivní znalost MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), internet
- schopnost samostatné práce i práce v týmu
- výborný ústní i písemný projev
- dobré komunikační schopnosti, pečlivost, spolehlivost
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost

Nabízíme

- místo výkonu: Plzeň
- platové zařazení: platová třída 14, popř. další nárokové příplatky
- předpokládaný den nástupu: 1. 10. 2018
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení služebního místa na dobu určitou, zástup za mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou)
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
- zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu
- stabilní zaměstnání ve státní správě
- pružná pracovní doba
- 25 dní dovolené
- výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity
- místo je vhodné i pro osoby zdravotně postižené (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba), bezbariérový přístup není zajištěn

 
Přihlášky do výběrového řízení
formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte
do 18. 7. 2018 na e-mail: Vanda.Kalova@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 701216 (PP)

nebo na adresu:
VŘ 701216 (PP)
Generální finanční ředitelství
Sekce personální - OSPPV - Oddělení metodiky a právní podpory II
k rukám JUDr. Vandy Kalové
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

kontaktní osoba: JUDr. Vanda Kalová
telefon: 377 152 540, 727 924 246
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Zaslání životopisu je považováno za souhlas se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s platnými předpisy EU. Osobní údaje budou evidovány výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, tzn. tohoto výběrového řízení.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby