Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Poslanci schválili zákon o kompenzačním bonusu

11. 11. 2020 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Poslanci přehlasovali Senát a schválili zákon o kompenzačním bonusu. Nyní musí zákon podepsat prezident a následně bude zveřejněn ve Sbírce zákonů. Poté zákon nabyde účinnosti a Finanční správa začne s prvním vyplácením podzimního kompenzačního bonusu. Tato podpora má pomoci zmírnit negativní dopady opatření na činnost podnikatelů a živnostníků, kterým byla jejich činnost v důsledku koronaviru úplně či částečně utlumena.

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení v období od 5. října do 21. listopadu 2020, tedy maximálně za 48 dní. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Pro finanční úřady bude vyplácení bonusů prioritou. Pokud bude žádost vyplněná bez chyb, měli by první žadatelé obdržet bonus na svůj účet během několika dní. „Finanční správa má se zpracováním žádostí o kompenzační bonus zkušenosti z jarních měsíců. Věřím, že podání žádosti a následné vyplácení bonusu ze strany finančního úřadu bude probíhat efektivně a bez zbytečných průtahů. Dosud jsme na kompenzačních bonusech vyplatili živnostníkům, společníkům malých s.r.o. a dohodářům 22 miliard korun a zpracovali více než 1 000 000 žádostí. I proto byl tento program podpory považován i ze strany podnikatelů za jeden z nejefektivnějších,“ dodala generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Kompletní informace o podmínkách kompenzačního bonusu a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na webu Finanční správy www.financnisprava.cz/koronavirus > Kompenzační bonus (podzim 2020).

Vyplněnou žádost je možné podat na finančním úřadu, který je místně příslušný ke správě daně z příjmů fyzických osob. Žádosti jsou přijímány:

  • e-mailem,
  • datovou schránkou,
  • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
  • prostřednictvím poštovních služeb,
  • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Finanční správa upozorňuje, že ve formuláři u podzimního bonusu jsou nutné dva podpisy. Nejdříve je nutné vyplnit a podepsat samotnou žádost a poté i čestné prohlášení.

Pro maximálně komfortní vyplnění a podání žádosti doporučujeme využít vyplnění prostřednictvím webové aplikace. Ke zveřejněným žádostem upozorňujeme na technická omezení.

Žádost – webová aplikace
Aplikace je dostupná na moderních prohlížečích v aktuálních verzích, standardně není podporován prohlížeč Internet Explorer (IE).

Žádost – PDF formulář určený pro tisk