Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Veřejná ochránkyně práv ukončila systémové šetření týkající se vydávání zajišťovacích příkazů

28. 5. 2019

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová informovala dopisem generální ředitelku Tatjanu Richterovou o ukončení systémového šetření uplatňování zajišťovacích příkazů Finanční správou České republiky. Toto šetření bylo zahájeno v září 2017 na základě diskuze odborné veřejnosti o riziku plošného využití tohoto nástroje při správě daní. Cílem prověřování bylo především vyhodnocení metodického nastavení dané oblasti správy daní, relevantní judikatury správních soudů a analytických a statistických údajů při uplatňování zajišťovacích příkazů.

V průběhu prověřování postupů Finanční správy ČR byla veřejné ochránkyni práv poskytnuta plná součinnost za účelem řádného posouzení. „Veřejná ochránkyně práv v ukončeném šetření ocenila, že Finanční správa na základě zpřesňujících metodických materiálů upravila správní praxi v dané oblasti ve shodě s právními závěry soudů tak, aby významně eliminovala potenciální pochybení při uplatňování zajišťovacích příkazů,“ uvedla Tatjana Richterová. Současně ombudsmanka konstatovala, že dle dostupných informací i jiné subjekty odborné veřejnosti vnímají nyní nastavenou správní praxi pozitivně.

V rámci závěrů ze systémového šetření bylo rovněž kladně hodnoceno, že Finanční správa ČR metodicky vyjasnila i oblast peněžitých náhrad náležejících daňovým subjektům v případě nezákonných zajišťovacích příkazů.

Lze tedy konstatovat, že dle stanoviska veřejné ochránkyně práv jsou postupy uplatňované orgány Finanční správy ČR při vydávání zajišťovacích příkazů souladné s požadavky platné právní úpravy a požadavky správních soudů.