Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Veřejná ochránkyně práv ukončila systémové šetření týkající se vydávání zajišťovacích příkazů

28. 5. 2019 Tisková zpráva

Petr Habáň tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová informovala dopisem generální ředitelku Tatjanu Richterovou o ukončení systémového šetření uplatňování zajišťovacích příkazů Finanční správou České republiky. Toto šetření bylo zahájeno v září 2017 na základě diskuze odborné veřejnosti o riziku plošného využití tohoto nástroje při správě daní. Cílem prověřování bylo především vyhodnocení metodického nastavení dané oblasti správy daní, relevantní judikatury správních soudů a analytických a statistických údajů při uplatňování zajišťovacích příkazů.

V průběhu prověřování postupů Finanční správy ČR byla veřejné ochránkyni práv poskytnuta plná součinnost za účelem řádného posouzení. „Veřejná ochránkyně práv v ukončeném šetření ocenila, že Finanční správa na základě zpřesňujících metodických materiálů upravila správní praxi v dané oblasti ve shodě s právními závěry soudů tak, aby významně eliminovala potenciální pochybení při uplatňování zajišťovacích příkazů,“ uvedla Tatjana Richterová. Současně ombudsmanka konstatovala, že dle dostupných informací i jiné subjekty odborné veřejnosti vnímají nyní nastavenou správní praxi pozitivně.

V rámci závěrů ze systémového šetření bylo rovněž kladně hodnoceno, že Finanční správa ČR metodicky vyjasnila i oblast peněžitých náhrad náležejících daňovým subjektům v případě nezákonných zajišťovacích příkazů.

Lze tedy konstatovat, že dle stanoviska veřejné ochránkyně práv jsou postupy uplatňované orgány Finanční správy ČR při vydávání zajišťovacích příkazů souladné s požadavky platné právní úpravy a požadavky správních soudů.