Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa se zaměřila na kontrolu poskytovatelů ubytovacích služeb přes elektronické platformy

20. 8. 2019 Tisková zpráva

Petr Habáň tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

Finanční správa se v rámci kontrolní činnosti zaměřila v uplynulých měsících na subjekty, které poskytují ubytovací služby přes elektronické platformy. Z takto získaných prostředků mají totiž nájemci povinnost odvést daň. Pracovníci Finanční správy dosud prověřili téměř 7 tisíc daňových subjektů s pozitivním dopadem na státní rozpočet přesahujícím 35 mil. Kč.

„Finanční správa se poskytováním různých činností přes elektronické platformy zabývá již delší dobu. Nejdříve jsme šli cestou prevence a vypracovali jsme metodiku, ve které je dopodrobna rozepsáno, jaké daňové povinnosti musí poskytovatelé ubytovacích služeb přes elektronické platformy plnit. Dále jsme daňové subjekty upozornili, aby si své povinnosti splnili dříve, než od finančních úřadů případně dostanou výzvy k doplacení daní. Řada subjektů na naši prevenci zareagovala a daňové povinnosti si splnila,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Celkový fiskální efekt kontrol za daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob byl k 15. 7. letošního roku 35 116 049 Kč. Celkový počet daňových subjektů předaných k prověření byl 6 921.

Finanční správa v rámci své analytické činnosti získává informace o příjmech poplatníků, kteří podnikají skrze elektronické platformy a má tedy k dispozici data, na základě kterých je schopna ověřit, jestli si daňový subjekt splnil nebo nesplnil daňovou povinnost s porovnáním k daňovému přiznání. V případě, že se mezi těmito příjmy a částkami uvedenými v daňových přiznáních objevují rozdíly, pak tyto poplatníky obvykle oslovuje písemnou výzvou k podání řádného nebo dodatečného přiznání.

 

Vyhodnocení kontrol poskytovatelů ubytovacích služeb přes elektronické platformy

 Daň z přidané hodnoty  k 15. 1. 2019  k 15. 7. 2019  CELKEM
 Počet nově registrovaných plátců  194  47  241
 Počet subjektů s fiskálním efektem  636  3 073  3 709
 Fiskální efekt DPH  8 098 573 Kč  7 279 257 Kč  15 377 830 Kč
 
 Daň z příjmu fyzických osob  k 15. 1. 2019  k 15. 7. 2019  CELKEM
 Počet subjektů s fiskálním efektem  1 229  328  1 557
 Fiskální efekt daň z příjmu  14 458 368 Kč  5 232 881 Kč  19 691 249 Kč
 
Daň z příjmu právnických osob k 15. 1. 2019 k 15. 7. 2019 CELKEM
 Počet subjektů s fiskálním efektem  0  3  3
 Fiskální efekt daň z příjmu  0  46 970 Kč  46 970 Kč
 
 Celkem - fiskální efekt  35 116 049 Kč