Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vyjádření Finanční správy k postupu v případu společnosti FAU s.r.o.

29. 8. 2017 Tisková zpráva

Ing. Gabriela Štěpanyová zástupce ředitele Odboru komunikace

Krajský soud v Ostravě svým rozsudkem nezpochybnil nárok Finanční správy na doměřenou daň či její postup, ale pouze se neztotožnil se současně uplatněným ručením této společnosti za jejího dodavatele.

Jádrem polemiky mezi soudem a Finanční správou je velmi specifická situace souběhu doměření daně a současného vzniku ručitelského závazku společnosti, který však není výslovně zákonem upraven. Povinnost Finanční správy doměřit daň v případě zjištění účasti na podvodu vyplývá z judikované soudní praxe (například rozsudku Soudního dvora EU v kauze C-354/03 „Optigen“), zatímco povinnost uplatnit ručení je upravena zákonem (dle daňového řádu a zákona o DPH). Soud se v daném případě nezabýval nárokem Finanční správy na doměřenou daň, ale otázkou zda může Finanční správa vedle doměřené daně také uplatňovat ručitelský závazek za dodavatele. Všechny tyto informace vyplývají z předmětného rozsudku (22 Af 9/2017-84).

Považujeme proto za nezbytné, aby se k danému případu vyjádřil Nejvyšší správní soud a správní praxi v obdobných případech souběhu jednoznačně potvrdil. Finanční správa Nejvyššímu správnímu soudu sdělila veškeré důkazy a argumenty k dané problematice a nyní čeká na jeho rozhodnutí.

Finanční správa si zcela stojí za oprávněností a správností svého postupu v případu společnosti FAU s.r.o., který je nyní ve vztahu k Finanční správě negativně medializován, a je připravena svůj postup v plném rozsahu obhájit. Aby se však mohla rovnocenně vyjádřit k podrobnostem daného případu, vyzývá společnost FAU s.r.o. ke zbavení mlčenlivosti správce daně. Není-li medializace této kauzy zcela účelová, pak lze věřit, že společnost FAU s.r.o. takto i ve vlastním zájmu učiní a umožní veřejnosti seznámit se rovněž s argumenty Finanční správy.

Pro případ, že se tak nestane, uvádí Finanční správa přílohou zajišťovací příkaz, který byl odtajněn v insolvenčním rejstříku. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že Finanční správa měla důvodné podezření z vědomého zapojení společnosti FAU s.r.o. do karuselového podvodu. Rozkryla tak rozsáhlý podvodný řetězec, ve kterém nebyla u několika firem placena DPH a zároveň byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH. Z šetření vyplynuly závažné skutečnosti, které prokazují úmyslné snížení ceny v rámci řetězce firem, která tak byla na úkor státu a povinnosti platit DPH snížena v řadě případů dokonce pod cenu prvotního dodavatele. Současně bylo prokázáno, že společnost FAU s.r.o. v tomto podvodném řetězci kontrolovala přepravu zboží a finanční toky za dodané zboží.