Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na zprávu NKÚ o kontrole správy daní z příjmů fyzických osob

21. 8. 2017 Tisková zpráva

Ministerstvo financí zcela souhlasí se závěry NKÚ, že stávající systém daně z příjmů je nepřehledný a složitý. Náročnost správy daně zvyšuje velké množství odpočitatelných položek a slev na dani a jejich rozšiřování nebo naopak rušení. Proto MF v současné době připravuje zcela nový zákon o daních z příjmů, který bude jednoduchý a odolnější proti negativním dopadům častého zavádění daňových výjimek. Nedílnou součástí nového konceptu bude tzv. katalog parametrů, který bude obsahovat přehled všech daňových výjimek včetně kvantifikace jejich dopadů na příjmy z této daně, čímž bude zároveň vyhověno dalším požadavkům NKÚ.

Na druhé straně Ministerstvo financí nesouhlasí s tvrzením NKÚ ve věci nepřesných odhadů výběru daní z příjmů v důsledku častých legislativních změn. Toto tvrzení nemá oporu v Kontrolním protokolu. Uváděné odchylky se týkaly zejména důsledků realizace nálezu Ústavního soudu, kterým bylo umožněno zpětné uplatnění základní slevy na dani zaměstnaným důchodcům či realizace nálezu Ústavního soudu ve věci zrušení zdanění státních příspěvků na stavební spoření. Nepřesné je i tvrzení týkající se absence analýzy daňových změn. Tyto jsou ve skutečnosti pravidelně prováděny, o čemž je možné se přesvědčit například v dokumentu Zpráva o daňových úlevách v ČR za roky 2011 – 2015.

Pokud jde o samotný výkon správy daní z příjmů, sama tisková zpráva uvádí, že kontrola NKÚ byla zaměřena na prověření, zda správce daně postupuje podle zákona. Proto musí Finanční správa reagovat na tvrzení týkající se Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS). Je-li totiž ze strany poplatníka elektronicky podáno daňové přiznání v chybném formátu nebo struktuře, je zákonnou povinností správce daně na takovéto podání v každém konkrétním případě reagovat rozhodnutím a nikoliv zprávou o odmítnutí podání. Tímto rozhodnutím je výzva k odstranění vad podání (dle § 74 daňového řádu), která je v systému ADIS zapracována a správci daně ji standardně využívají. Zjištěné pochybení v počtu osmi nezaslaných výzev proto není systémovým pochybením, ale jde o individuální chybu člověka, která je napravitelná možností podat odvolání proti rozhodnutí o pokutě.

Aby se poplatník zcela vyvaroval podání ve špatném formátu nebo struktuře, doporučuje Finanční správa činit elektronická podání prostřednictvím aplikace EPO na www.daneelektronicky.cz, která před odesláním zkontroluje správnost formátu a struktury podání, čímž je zajištěno, že podání je plně zpracovatelné.

Finanční správa v současné době připravuje nový IT systém pro správu daní a také portál MOJE daně s cílem využít potenciál moderních technologií pro celkové zjednodušení správy daní. Nové systémy umožní správci daně efektivněji pracovat s dostupnými daty a pro veřejnost přinesou například institut předvyplněných daňových přiznání a další zjednodušení komunikace s finančním úřadem.