Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Od července dochází k rozšíření režimu reverse charge na další plnění

31. 5. 2017 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová tisková mluvčí GFŘ

V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1. 7. 2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Tento mechanismus spočívá v tom, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce. To umožňuje efektivně eliminovat karuselové podvody, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník, neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu.

Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti bude nově od 1. 7. 2017 doplněna o:

  • Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
  • Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
  • Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
  • Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
  • Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

V rámci kontrolního hlášení budou tato nová plnění vykazována v příslušném oddílu pro plnění realizovaná v režimu přenesení daňové povinnosti (oddíl A.1. a B.1.) pod níže uvedenými číselnými kódy předmětu plnění (viz tabulka).
Aktualizované Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení obsahující tyto nové kódy a další související informace k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u nových plnění budou k dispozici v okamžiku zveřejnění příslušné právní úpravy ve Sbírce zákonů.
Komplexní informace k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti najdete na stránkách Finanční správy.

 Po rozšíření se reverse charge tedy bude týkat všech následujících plnění:

Plnění spadající do režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge)

Kód Plnění

              Nově od 1. 7. 2017

1a  Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví
Stávající
1 Zlato
3 Dodání nemovité věci
4 Stavební a montážní práce
5 Zboží uvedené v příloze č.5
11 Povolenky na emise skleníkových plynů
12 Obiloviny a technické plodiny
13 Kovy
14 Mobilní telefony
15 Integrované obvody
16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
17 Videoherní konzole
18 Dodání certifikátů elektřiny
19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací