Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost firmy KM Plus ve sporu o zajišťovací příkazy proti Finanční správě

18. 12. 2017 Tisková zpráva

Nejvyšší správní soud dne 13. prosince 2017 potvrdil správnost postupu Finanční správy při vydání zajišťovacích příkazů v případě společnosti KM Plus spol. s.r.o. Jedná se o definitivní rozhodnutí správních soudů v této záležitosti, proti kterému již nejsou přípustné další opravné prostředky.

Finanční úřad pro Pardubický kraj v průběhu daňových kontrol zjistil, že se společnost KM PLUS spol. s r.o. dopustila porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků poskytnutých na pořízení strojního zařízení v rámci dotačního projektu, a že si neoprávněně nárokovala odpočet daně z přidané hodnoty.

Bližší informace k případu poskytla Finanční správa ve svém dřívějším vyjádření v návaznosti na některé tendenční a neobjektivní informace ve sdělovacích prostředcích. Informace o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu diskusi nad postupem Finanční správy v případu KM Plus uzavírá.

Závěrem uvádíme, že Finanční správa bez ohledu na jednotlivé kauzy iniciuje diskuzi o legislativních změnách, které by umožnily méně invazivní řešení v případě daňových problémů firem, jak vyplývá z Analýzy zajišťovacích příkazů vydávaných Finanční správou ČR.