Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Martin Janeček přednášel na VŠE o strategii Finanční správy

23. 11. 2017 Tisková zpráva

Ing. Gabriela Štěpanyová vedoucí Oddělení tiskového a zahraničního protokolu

Ve středu 22. listopadu se uskutečnila na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze přednáška generálního ředitele Martina Janečka o strategii Finanční správy. Téměř třem desítkám studentů Katedry veřejných financí představil především již zavedená opatření v boji proti daňovým únikům a připravované projekty na zjednodušení správy daní.

Svou přednášku Martin Janeček započal představením vize Finanční správy jako moderní organizace zajišťující řádnou správu daní a poskytující kvalitní služby daňovým subjektům k snadnému plnění daňových povinností. Následně popsal čtyři klíčové pilíře strategie rozvoje Finanční správy, mezi které patří podpora správného a snadného placení daní, boj s daňovými úniky a podvody, optimální využití zdrojů a efektivní interní procesy a v neposlední řadě také Finanční správa jako atraktivní zaměstnavatel.

Martin Janeček seznámil studenty s nepříznivou situací v roce 2014, kdy Finanční správa zaznamenala daňové úniky ve výši až 15 miliard korun, 70miliardovou mezeru ve výběru DPH a 160 miliard nepřiznaných tržeb. Tyto skutečnosti znamenaly impuls pro zavedení zásadních opatření jako kontrolní hlášení, elektronickou evidenci tržeb, Daňovou Kobru, přílohu přiznání k DPPO, reverse charge či prokazování původu majetku. Všechny tyto opatření se dnes velmi významně podílejí na eliminaci daňových úniků.

generální ředitel FS Martin Janeček přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze
generální ředitel Finanční správy ČR Ing. Martin Janeček při přednášce

Kromě zavedených opatření se generální ředitel z velké části věnoval plánům Finanční správy. Hovořil o přípravě výběrového řízení na nový daňový informační systém, který by měl nahradit zastaralý ADIS a přinést zásadní zjednodušení pro občany i pro správu daní. Představil s ním související projekt MOJE (moderní a jednoduché) daně, který přinese jednodušší a přehlednější daňový systém, rozšíří elektronickou komunikaci a zefektivní práci Finanční správy. Významným přínosem celého projektu je snížení byrokratické zátěže veřejnosti při plnění daňových povinností. Součástí projektu je nový zákon o daních z příjmů, samovyměření, nový daňový informační systém a portál MOJE daně. Portál bude převratnou změnou v komunikaci s Finanční správou, slibuje významné usnadnění komunikace poplatníka s úřadem. Po vzoru vyspělých zemí plánuje Finanční správa například předvyplněná daňová přiznání.

Na závěr generální ředitel Martin Janeček zodpověděl nejrůznější dotazy studentů i vyučujících, které většinou směřovaly na zmíněné plány. Svou přednášku ukončil pracovní pozvánkou do Finanční správy, která ráda přivítá absolventy Vysoké školy ekonomické ve svých řadách.