Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa při exekuční akci zajistila od dlužníků 11 mil. korun

27. 3. 2017

Finanční správa provedla další úspěšnou exekuční akci, tentokrát s krycím názvem „STROMOVKA“. Akce byla zaměřena na několik desítek daňových dlužníků se sídlem nebo provozovnou na území hl. m. Prahy a s celkovým daňovým nedoplatkem téměř 28 mil. korun.

Největší podíl na celkové dlužné částce tvořily daňové nedoplatky na dani z přidané hodnoty. Celkový výtěžek z této exekuční akce činí téměř 11 mil. korun. Z toho se podařilo vybrat v hotovosti (případně zajistit úhradu prostřednictvím expresních bezhotovostních plateb) 6,6 mil. korun, zabavit 6 motorových vozidel v odhadované hodnotě 1,6 mil. korun a další movité věci (oblečení a textil, kosmetický přístroj a vybavení na vaření piva) v odhadované výši cca 2,8 mil. korun.

Tato celodenní exekuční akce proběhla v gesci Finančního úřadu pro hl. m. Prahu ve spolupráci s Celním úřadem pro hl. m. Prahu. Celkem se zapojilo 6 exekučních týmů a 6 posádek z řad celníků.

„Dlouhodobá spolupráce těchto úřadů dosahuje velmi zajímavých výsledků, a to nejen v oblasti vymáhací činnosti, ale současně i dalších oblastech správy daní, na nichž vzájemně spolupracujeme. Opět jsme ukázali, že nasazení a nadšení dotčených pracovníků může přinášet dlouhodobě velmi významné výsledky v podobě fiskálního přínosu do státního rozpočtu,“ hodnotí exekuční akce generální ředitel Finanční správy Martin Janeček.

Obecně lze tyto exekuční akce označit za velmi efektivní nástroj snižování daňových nedoplatků. Mají však i preventivní účinky, neboť někteří daňoví dlužníci, které zatím exekuční akce nepostihly, se po jejich medializaci většinou sami dostaví na finanční úřad, aby zcela uhradili svůj daňový nedoplatek nebo si požádali o jeho splátkování.