Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa při exekuční akci zajistila od dlužníků 11 mil. korun

27. 3. 2017 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Finanční správa provedla další úspěšnou exekuční akci, tentokrát s krycím názvem „STROMOVKA“. Akce byla zaměřena na několik desítek daňových dlužníků se sídlem nebo provozovnou na území hl. m. Prahy a s celkovým daňovým nedoplatkem téměř 28 mil. korun.

Největší podíl na celkové dlužné částce tvořily daňové nedoplatky na dani z přidané hodnoty. Celkový výtěžek z této exekuční akce činí téměř 11 mil. korun. Z toho se podařilo vybrat v hotovosti (případně zajistit úhradu prostřednictvím expresních bezhotovostních plateb) 6,6 mil. korun, zabavit 6 motorových vozidel v odhadované hodnotě 1,6 mil. korun a další movité věci (oblečení a textil, kosmetický přístroj a vybavení na vaření piva) v odhadované výši cca 2,8 mil. korun.

Tato celodenní exekuční akce proběhla v gesci Finančního úřadu pro hl. m. Prahu ve spolupráci s Celním úřadem pro hl. m. Prahu. Celkem se zapojilo 6 exekučních týmů a 6 posádek z řad celníků.

„Dlouhodobá spolupráce těchto úřadů dosahuje velmi zajímavých výsledků, a to nejen v oblasti vymáhací činnosti, ale současně i dalších oblastech správy daní, na nichž vzájemně spolupracujeme. Opět jsme ukázali, že nasazení a nadšení dotčených pracovníků může přinášet dlouhodobě velmi významné výsledky v podobě fiskálního přínosu do státního rozpočtu,“ hodnotí exekuční akce generální ředitel Finanční správy Martin Janeček.

Obecně lze tyto exekuční akce označit za velmi efektivní nástroj snižování daňových nedoplatků. Mají však i preventivní účinky, neboť někteří daňoví dlužníci, které zatím exekuční akce nepostihly, se po jejich medializaci většinou sami dostaví na finanční úřad, aby zcela uhradili svůj daňový nedoplatek nebo si požádali o jeho splátkování.