Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Exekuční akce Petřín vynesla přes 7 milionů korun na úhradu dlužné daně

20. 10. 2016 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Finanční správa provedla na území města Prahy bleskovou exekuční akci s názvem „Petřín“, zaměřenou na daňové dlužníky, kteří dlužili státu 21,7 milionů korun, a to zejména na dani z přidané hodnoty. Této akce se zúčastnilo šest týmů s 30 pracovníky vymáhání z územních pracovišť Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, za asistence kolegů z Celního úřadu. Exekuční akcí zajistili úhradu třetiny dluhu.

Akce „Petřín“ navázala na exekuční akce z loňského roku s názvy „Horymír“, „Šemík“,„Žižkov“ a letošní „Prahu“, které spolu s dalšími exekucemi movitých věcí jen v Praze vynesly 150 mil. korun.

Celkem se během jediného dne v rámci akce „Petřín“ podařilo zajistit částku dlužné daně přesahující 7 mil. korun. Předmětem exekuce byly peníze v hotovosti (či převodem na účet) v celkové výši přes 4,5 mil. korun, 4 motorová vozidla a také movité věci (elektrické spotřebiče, kávovary, mikrovlnné trouby, čerpadla, sanitární vybavení a lihoviny) z prodejen, restaurací a kanceláří, v celkové hodnotě přes 2,5 mil. korun.

Pokud daňové nedoplatky dlužníci neuhradí, budou zabavené věci prodány v dražbě.

Obecně lze tyto exekuční akce označit za velmi efektivní nástroj snižování daňových nedoplatků. Mají však i preventivní účinky, neboť někteří daňoví dlužníci, které zatím exekuční akce nepostihly, se po jejich medializaci sami dostavili na finanční úřad a zcela uhradili svůj daňový nedoplatek nebo si požádali o jeho splátkování.

Pracovníci vymáhacích útvarů finančních úřadů v celé ČR od počátku tohoto roku do 30. září 2016:

  • vydali téměř 109 tisíc exekučních příkazů (o 8 tis. více, než za stejné období loňského roku)
  • mobiliárními exekucemi vymohli 212,5 mil. korun (o 48 mil. korun více, než za stejné období loňského roku)
  • ještě před provedením vymáhacích úkonů vybrali 6 mld. korun (63% z celkové částky všemi dostupnými způsoby vybraných a vymožených nedoplatků)
  • po zahájení vymáhacích úkonů zajistili uhrazení nedoplatků ve výši 0,6 mld. korun
  • provedli 590 dražeb, jejichž cílem bylo zpeněžení v exekuci zabaveného movitého a nemovitého majetku. Výnos z dražeb činil téměř 142 mil. korun, z toho 83,5 mil. korun tvořil výnos z dražeb nemovitostí, 33,5 mil. korun výnos z motorových vozidel a přes 25 mil. korun výnos z movitých věcí.

Za poslední měsíc byly nejúspěšnějšími dražbami z pohledu nejvyšší vydražené částky dražba alkoholu v Hradci Králové, kdy vydražená částka dosáhla výše téměř 11 mil. korun a dražba souboru movitých věcí v Karviné (alkohol, euro palety, přepravky, směsi do ostřikovačů, energy drinky) za 5,6 mil. korun.

Video z akce