Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Změna přístupu kasin k daňovým povinnostem

28. 8. 2014 Tisková zpráva

Pracovníci Finanční správy České republiky v posledních měsících zesílili kontroly u provozovatelů loterií a podobných her. Díky několika provedeným kontrolně exekučním akcím se jim podařilo zabavit finanční prostředky a hmotný majetek v celkové výši téměř 41 miliónů korun.

Účinek těchto akcí se pozitivně promítl i do dobrovolných úhrad dlužných daní. Od začátku června roku 2014 provozovatelé loterií a podobných her dobrovolně zaplatili na úhradu svých daňových nedoplatků částku ve výši téměř 60 miliónů korun. Tyto akce však měly pozitivní dopad do platební morálky i ostatních provozovatelů loterií a podobných her, a to v řádech desítek miliónů korun.

Vliv na dobrovolnou úhradu daní měla předně akce "ROYAL I", při které se pracovníci státního dozoru a vymáhání zaměřili na problémové provozovatele loterií a podobných her (Akce "ROYAL" - Finanční správa České republiky jde po neplatičích daní). Vzhledem k tomu, že někteří provozovatelé i poté neplnili své daňové povinnosti, pokračovala tato akce v srpnu pod názvem "ROYAL II". Výsledkem byly nejen zabavené finanční prostředky ve výši přes 1 milión korun, ale následovala i bezprostřední dobrovolná úhrada ze strany daňových dlužníků v částce téměř 38 miliónů korun.

Stejný účinek měla i akce FATA, v rámci níž se podařilo zajistit majetek a finanční prostředky ve výši přes 10 miliónů korun. Důsledné kontroly provedené přímo v provozovnách kasin pak přiměly provozovatele k okamžitým dobrovolným úhradám, a to ve výši téměř 15 miliónů korun.

Tyto kontrolně exekuční akce jsou součástí plánu boje proti daňovým únikům a snahou o dobrovolné plnění daňových povinností. "Jsem rád, že provozovatelé kasin díky naší činnosti pochopili nutnost dodržování daňových předpisů a změnili tak svoji platební morálku", uvedl k zásahům v kasinech Jiří Žežulka, zástupce generálního ředitele finanční správy.