Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok 2012 míří k poplatníkům

18. 4. 2012 Tisková zpráva

JUDr. Jaroslava Musilová tisková mluvčí, Sekce ekonomiky

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2012, nebo její první splátky. Od poloviny dubna do poloviny května budou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena aktuální výše daňové povinnosti a případný nedoplatek daně.

Poplatníci, u kterých došlo ke změně výše daně a nová částka jim nebude sdělena platebním výměrem, mohou aktuální výši své daňové povinnosti zjistit z hromadného předpisného seznamu, a to od 16. dubna 2012 na kterémkoli finančním úřadě v České republice.

Stejně jako v předchozích letech, bude i v letošním roce česká daňová správa poplatníkům daně z nemovitostí rozesílat složenky na úhradu této daně. Složenky budou expedovány od 16. dubna 2012 tak, aby všem poplatníkům byly doručeny nejpozději do poloviny května. Poplatníci platící daň z nemovitostí v obvodech místní příslušnosti více finančních úřadů obdrží složenky v jedné zásilce, přičemž každá ze složenek bude obsahovat výši aktuální daňové povinnosti. Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pokladnách finančních úřadů, budou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné obce nemusejí poplatníci dostat složenky ve stejný den).

Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5 000 Kč, mají povinnost daň z nemovitostí uhradit do 31. května tohoto roku. V případě, že roční daň překročí hranici 5 000 Kč, musí poplatníci nejpozději do stejného termínu uhradit první splátku daně. Pokud se rozhodnou daň uhradit najednou, musí tak učinit do 31. května 2012. Tento termín se nevztahuje na poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2012 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budou zpřístupněny od 16. dubna 2012 na dobu 30 dnů tak, aby do každého z nich bylo poplatníkům umožněno nahlédnout na kterémkoli finančním úřadě.

Nejvýhodnějším způsobem úhrady daně je bezhotovostní převod na účet finančního úřadu, který bude uveden na složence či hromadném předpisném seznamu. Hotovostní úhradu daně bude možné provést na poště prostřednictvím obdržené složenky nebo v rámci pokladních hodin na finančním úřadě. Zde se však vzhledem ke kapacitním možnostem pokladen a množství poplatníků mohou tvořit fronty. Předejít jim lze právě úhradou daně bezhotovostním převodem případně hotovostně na poště.

Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla dne 31. května 2012 připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby či platby složenkou je nutné s tímto faktem počítat a poukázat daň s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně více než 4 dny hrozí úrok z prodlení.

Kompletní informační servis k placení daní je možné vyhledat na internetových stránkách české daňové správy www.financnisprava.cz , a to v části „Placení daní“.