Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Smlouvy s tzv. daňovými ráji pomohou v boji proti daňovým únikům

3. 2. 2011 Tisková zpráva

JUDr. Jaroslava Musilová tisková mluvčí, Sekce ekonomiky

Ministerstvo financí v nejbližších dnech předloží do vlády první dvě dohody o výměně informací v daňových záležitostech s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem (tzv. daňovými ráji). Smluvními stranami jsou Státy Guernsey (States of Guernsey) a Ostrov Man (Isle of Man).

Jedná se o významný nástroj v boji proti daňovým únikům s pozitivním dopadem na veřejné rozpočty,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Proto je v zájmu České republiky uzavřít co nejvíce podobných dohod, v tuto chvíli se nachází v různé fázi vyjednávání další tři smlouvy, z toho jedna těsně před uzavřením“ dodal ministr financí.

Na základě těchto smluv je možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní, tj. zejména možnost prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn. A to bez ohledu na to, zda jsou potřebné informace v držení bank nebo jiných finančních institucí,“ upozornil generální ředitel Jan Knížek, šéf daňové správy.

Česká republika tak navazuje na pozitivní zkušenosti s tímto druhem mezinárodní spolupráce doposud realizované především na základě smluv o zamezení dvojímu zdanění a Směrnice Rady 77/799/EHS z 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci příslušných orgánů členských států v oblasti přímých daní a pojistného a memorand o porozumění.

Usnesením vlády č. 227 ze dne 22.3. 2010 byl za účelem sjednávání takovýchto dohod schválen „Vzorový návrh směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrh Dohody o výměně informací v daňových záležitostech“. Oba dokumenty slouží jako koncepční základ vyjednávání příslušných dohod, jehož cílem je účinná spolupráce tuzemské daňové správy s daňovou správou států aplikujících preferenční daňovým režimem, který umožňuje unikání daňových příjmů České republiky.

Tento typ mezinárodních smluv vycházející z nových standardů OECD pro výměnu informací dosud nebyl sjednáván a je výsledkem tlaku mezinárodního společenství na důslednou aplikaci principů dobré daňové správy i v problematických jurisdikcích. Obě dohody nyní musí projít standardním legislativním procesem v ČR i v zemích smluvních partnerů.