Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Tiskové zprávy 2018

 • Úřední hodiny Finančního úřadu pro Plzeňský kraj poslední den letošního roku

  FInanční úřad pro Plzeňský kraj

  Finanční správa České republiky upozorňuje daňovou veřejnost, že v pondělí 31. prosince 2018 budou Finanční úřad pro Plzeňský kraj a jeho územní pracoviště Plzeň, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov, Blovice, Kralovice, Přeštice, Stříbro a Sušice otevřena pouze do 14.00 h.

 • Omezení přijímání plateb v hotovosti na pokladnách finančních úřadů v závěru roku

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že z technických důvodů budou pokladny pro výběr daní v hotovosti na územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj otevřeny pouze do středy 19. prosince 2018 včetně. Toto opatření vyplývá z nutnosti zúčtovat platby s Českou národní bankou do konce roku 2018.

 • Exekuční akce Strahov zajistila daňové nedoplatky na DPH

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu

  V úterý 27. 11. 2018 proběhla ve spolupráci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu a Celního úřadu pro hlavní město Prahu exekuční akce s názvem Strahov zaměřená na vymožení daňového nedoplatku převyšující částku 12 milionů Kč.

 • Srpnové kontrolní akce EET

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj

  V průběhu měsíce srpna se pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a jeho územních pracovišť vydali po Jihočeském kraji kontrolovat plnění zákona o evidenci tržeb.

 • Potrestaní poplatníci sázejí na štěstí

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu

  V úterý 28. 8. 2018 ve večerních hodinách se kontrolní pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu vydali do pražských ulic kontrolovat již v minulosti pravomocně potrestané poplatníky za porušení zákona o evidenci tržeb.

 • Uzavření provozovny pro závažné porušení zákona o evidenci tržeb

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu

  Kontrola zaměřená na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb zjistila v provozovně non-stop baru v Praze 5 hrubé porušování zákona. Opakovanou kontrolou bylo zjištěno, že non-stop bar je stále otevřen, aniž by disponoval funkčním pokladním zařízením. Hrubé porušení zákona bylo v této provozovně zjištěno opakovaně, proto bylo rozhodnuto o okamžitém uzavření provozovny.

 • Kontrola odhalila další případ vydávání falešných účtenek v pražské restauraci

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu

  Kontrolu zaměřenou na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o EET provedli ve středu 1. srpna pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu s podporou pražských celníků v jedné z vyhlášených pražských restaurací. Kontroloři během akce zadokumentovali vydávání tisíců falešných účtenek z pokladního zařízení.

 • Finanční úřad využil festivalu Colours of Ostrava k výběru nedoplatků i ke kontrolám evidence tržeb u prodejců a ubytovatelů

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

  Hudební festival je pro prodejce zboží všeho druhu mimořádnou příležitostí prezentovat své výrobky a firmu. Proto Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj před zahájením festivalu oslovil 10 registrovaných prodejců z Moravskoslezského kraje, kterým kvůli existujícím nedoplatkům vůči finančnímu úřadu hrozilo provedení mobiliární exekuce majetku při prodeji na festivalu.

 • Exekuční akce na Zlínsku měla úspěch

  Finanční úřad pro Zlínský kraj

  V minulém týdnu proběhla ve Zlínském kraji úspěšná exekuční akce zaměřená na daňové dlužníky, kteří vlastní osobní automobil.

 • FÚ pro Moravskoslezský kraj a FÚ pro Olomoucký kraj upozorňují na plánované kontroly ekonomických zaměstnavatelů a agentur práce

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a Finanční úřad pro Olomoucký kraj

  Z činnosti finančních úřadů bylo zjištěno, že v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti někteří plátci neplní níže uvedené povinnosti podle zákona o daních z příjmů. Proto se oba finanční úřady v druhém pololetí 2018 v kontrolní činnosti zaměří na tuto oblast, přičemž předmětem kontroly bude zejména kontrola plnění povinností, uložených zákonem o daních z příjmů a daňovým řádem, tj. vedení všech listin mzdové aj. evidence (např. účetnictví), dle kterých bude ověřena správnost zdanění příjmů zaměstnanců, které jim byly vyplaceny, nebo které obdrželi v souvislosti s výkonem závislé činnosti u plátce daně (zaměstnavatele). Z těchto důvodů finanční úřad doporučuje všem plátcům daně provést kontrolu plnění svých povinností, případně tyto urychleně provést.

 • Pokračování exekuční akce „KAJETÁN“

  Specializovaný finanční úřad

  Specializovaný finanční úřad navázal na úspěšnou exekuční akci s pracovním názvem KAJETÁN, která proběhla v březnu letošního roku. Ve čtvrtek 31. května pokračovala mobiliární exekuce zaměřená na zabavení finančních prostředků z nelegálně provozovaných technických zařízení, tzv. „kvízomatů“.

 • Troja si došlápla na daňové trojské koně

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu

  Ve čtvrtek 31. 5. 2018 proběhla exekuční akce „Troja“ s cílem zajistit daňové nedoplatky u dlužníků po celé Praze.

 • Vymožení neuhrazených pokut díky „Pokladně“

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu

  Předposlední květnový čtvrtek, 24. 5. 2018 se pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu zaměřili na vymáhání daňových nedoplatků a neuhrazených pokut za nedodržování zákonu o evidenci tržeb.

 • Blesk finančního úřadu proletěl krajem - zabavil auta, solária i zbraně

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

  Ve středu večer skončila exekuční akce Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj s názvem Fulmen (Blesk) zaměřená na daňové dlužníky. Účastnilo se jí 11 exekutorů, kteří u dlužníků na jejich daňové nedoplatky vymohli částku téměř 900 tis. Kč v hotovosti a u těch dlužníků, kteří nedoplatky neuhradili na místě zcela, byl dále sepsán movitý majetek.

 • Fiskalizace pražských hodinových hotelů pod lupou

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu uskutečnil v úterý 24. 4. 2018 celopražskou kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona o evidenci tržeb v hodinových hotelech.

 • Exekuční akce „KAJETÁN“

  Specializovaný finanční úřad

  Specializovaný finanční úřad ve spolupráci s Finančním úřadem pro Středočeský kraj a s Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj realizoval 28. března 2018 v denních hodinách exekuční akci s pracovním názvem „KAJETÁN“. Exekuční akce byla provedena v provozovnách daňového dlužníka nelegálně provozujícího technická zařízení označovaná jako „kvízomaty“. Za tuto nelegální činnost byla daňovému subjektu uložena pokuta, kterou zcela neuhradil.

 • Od 5. března vyjíždí finanční úřad za občany do obcí, aby jim usnadnil podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

  Úředníci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj vyjíždí od 5. března za občany do vybraných obcí kraje, aby tam poskytovali informace i tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněná přiznání od občanů v obcích osobně přebírali. Nejčastěji je najdete v prostorách městských a obecních úřadů.

 • Daň z příjmů fyzických osob a vznik přeplatku

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj
  Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost na pravidla při vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob vyplývající z daňového řádu.
 • Berňáci vyrazí pomoci s přiznáními přímo do obcí

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

  Osmkrát vyrazí pracovníci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj do různých obcí kraje, aby – jako již mnohokrát v minulých letech – vybrali na místě daňová přiznání a odpověděli občanům na jejich dotazy či pomohli s kontrolu úplnosti podávaného přiznání k dani z příjmů.

 • Víkendová kontrolní akce EET

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu

  První únorovou sobotu uskutečnil Finanční úřad pro hlavní město Prahu kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona o evidenci tržeb.

Aplikační služby