Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Tiskové zprávy 2016

 • Prodloužení úředních hodin na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj za účelem plynulého vydávání autentizačních údajů k elektronické evidenci tržeb

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje podnikatele, kterým od 1. prosince 2016 vzniká povinnost elektronické evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, že o autentizační údaje mohou až do 2. 12. 2016 osobně žádat na níže uvedených územních pracovištích finančního úřadu v prodloužených úředních hodinách.

 • Téměř 6 tisíc autodílů za bezkonkurenční cenu

  Finanční úřad pro Kraj Vysočina
  Atraktivní dražba více než 5800 ks náhradních dílů na osobní automobily se koná dne 30. listopadu v zasedací místnosti Územního pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve Žďáru nad Sázavou.
 • Rekordní dražba vynesla milióny korun

  Finanční úřad pro Ústecký kraj
  Konec měsíce října byl pro Finanční úřad pro Ústecký kraj rekordní z pohledu uskutečněné dražby, kterou se podařilo vydražit exekuovaný majetek ve výši 6,6 miliónů korun.
 • Elektronická evidence tržeb klepe na dveře

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj
  První prosinec se blíží a s ním i zahájení evidování tržeb. Od 1. 11. 2016, kdy byl spuštěn pilotní provoz, si mohou podnikatelé vyzkoušet v pilotním provozu zasílání účtenek a zhodnotit, jak jim jejich zařízení funguje.
 • Omezení provozu Územního pracoviště v Jeseníku

  Finanční úřad pro Olomoucký kraj
  Ve čtvrtek dne 3. 11. 2016 bude Územní pracoviště v Jeseníku pro veřejnost celý den uzavřeno z důvodu přerušení dodávky elektřiny. Nebude fungovat ani elektronická komunikace. Děkujeme Vám za pochopení.
 • Omezení provozu Územního pracoviště v Kroměříži

  Finanční úřad pro Zlínský kraj

  Z důvodu plánované odstávky bude v úterý dne 13. 9. 2016 od 7:30 do 14:30 hodin Územní pracoviště v Kroměříži odpojeno od sítě elektrické energie a pracoviště nebude v tuto dobu datově a hlasově dostupné. Vzhledem k propojení s Územním pracovištěm v Holešově bude pracoviště v Holešově ve stejnou dobu hlasově nedostupné. 

 • I klenoty lze nakoupit výhodně

  Finanční úřad pro Kraj Vysočina

  Velice atraktivní dražba zlatých a stříbrných šperků, značkových hodinek a jiných klenotů se koná dne 14. září v zasedací místnosti Územního pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v Havlíčkově Brodě.

 • E-tržby se blíží

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že od 1. prosince 2016 platí povinnost evidovat tržby v oblasti stravování a ubytování. 

 • Finanční úřad zasahoval na výstavě Flora Olomouc

  Finanční úřad pro Olomoucký kraj
  Pracovníci Finančního úřadu pro Olomoucký kraj provedli ve dnech 18. – 19. 8. 2016 na letní etapě výstavy Flora Olomouc exekuční akci. Tato exekuční akce byla zaměřena na prodejce, kteří měli daňové nedoplatky.
 • Zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka ELEKTRA PV, s.r.o.

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj
  Dne 3. srpna 2016 bylo Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS 18021/2016 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka ELEKTRA PV, s.r.o., IČ: 48202550. Zveřejněním vyhlášky pod č. j. KSCB 41 INS 18021/2016-A-3 v insolvenčním rejstříku nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.
 • Finanční úřad vybíral daňové nedoplatky na hudebním festivalu Colours of Ostrava

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
  Kulisu kontrolně-exekuční akce Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, zaměřené na dlužníky, kteří se vyhýbají placení daní, dotvářela dnes večer hudba interpretů z různých částí světa. Vybrané prodejce v areálu oblasti Dolní Vítkovice navštívili zaměstnanci finančního úřadu za doprovodu celní správy. Kontrolory zajímaly především peníze v pokladnách stánkových prodejců. Po zjištění stavu hotovosti v pokladně daňových dlužníků následovalo okamžité zajištění částky. Zajištěné peníze budou použity na úhradu daňových nedoplatků dlužníků. Zajištěné částky nebyly astronomické, akce však měla kromě dopadu finančního také ukázat dlužníkům, že Finanční správa bude jejich nedoplatky aktivně vymáhat všemi zákonnými cestami.
 • Začátek léta ve znamení dražeb automobilů

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
  Exekuční sklady Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj před prázdninami vydají ze svých útrob řadu automobilů, které si zájemci mohou doslova za pár desítek tisíc pořídit v dražbách pořádaných na konci června.
 • Další roadshow k etržbám se uskutečnila v Českých Budějovicích

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj
  Finanční správa pokračuje v mediální kampani na zahájení Elektronické evidence tržeb (etržeb). Dne 20. 6. 2016 proto uspořádala v sídle Finančního úřadu pro Jihočeský kraj další kolo roadshow za účasti náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové a dalších pracovníků Ministerstva financí a Finanční správy.
 • Finanční úřad vydražil pneumatiky za 2,5 milionu korun

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj
  V zasedací místnosti Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti v Českém Krumlově, se 7. června konala úspěšná dražba movitých věcí. Předmětem dražby byly pneumatiky, zabavené v průběhu prosince loňského roku v rámci rychlé exekuční akce.
 • Karlovarský finanční úřad mění adresy některých svých poboček

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj
  Od prvního červnového úředního dne, kterým je středa 1. 6. 2016 se mění umístění a rozsah služeb některých pracovišť Finančního úřadu pro Karlovarský kraj. Po více jak pětadvaceti letech své samostatnosti dochází k přechodu na jinou formu poskytování služeb veřejnosti u dosavadního Územního pracoviště v Kraslicích a stejně tak v Aši, které budou k dispozici občanům v režimu kontaktního místa.
 • Změna umístění spisů poplatníků Územního pracoviště v Bystřici pod Hostýnem

  Finanční úřad pro Zlínský kraj
  Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje veřejnosti, že od 21. 5.2016 dojde ke změně umístění spisů poplatníků Územního pracoviště v Bystřici pod Hostýnem, Pod Kaštany 1500. Spisy budou přesunuty na spravující Územní pracoviště v Holešově, ul. Pivovarská 1419, Holešov. Stane se tak v souladu s Pokynem č . GFŘ-D-23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů. Z důvodu stěhování bude Územní pracoviště v Bystřici pod Hostýnem v dosavadním sídle Pod Kaštany 1500 od 23. 5. 2016 do 27. 5. 2016 pro veřejnost uzavřeno.
 • Územní pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský kraj v Horšovském Týně, Nepomuku a Horažďovicích upravují úřední hodiny

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj
  Od 23. května 2016 upravují územní pracoviště v Horšovském Týně, Nepomuku a Horažďovicích úřední hodiny. Tato pracoviště budou daňové veřejnosti dostupná v pondělí a ve středu od 8 do 17 h. V obdobích podávání daňových přiznání (leden – daň z nemovitých věcí a březen – daň z příjmů) bude možné rozšíření úředních hodin na základě zájmu veřejnosti.
 • Exekuční akce "LIZARD"

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu
  Exekutoři Finančního úřadu pro hlavní město Prahu zajistili 12. 5. 2016 v průběhu kontrolně exekuční akce movité věci v celkové hodnotě 11.140.149 Kč. Tentokráte byly zajištěny výrobní stroje, motorová vozidla, manipulační technika i pneumatiky. Exekuce byla provedena u dvou daňových dlužníků, jejichž nedoplatek na dani z přidané hodnoty dosáhl hodnoty 44 milionů korun.
 • Exekuční akce "GUTENBERG"

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu
  Exekuční akce Finančního úřadu pro hlavní město Prahu s krycím názvem „GUTENBERG“ proběhla za maximálního utajení 5. května 2016. Při této exekuční akci se podařilo zabavit majetek daňového dlužníka v hodnotě 285.707.326 Kč. Stala se jednou z nejúspěšnějších akcí v historii Finanční správy České republiky.
 • Placení daně z nemovitých věcí 2016

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj
  Dnem 31. května 2016 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016. Stejně jako v předchozích letech jsou i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí zasílány složenky k placení této daně. Letos však poprvé tzv. „Daňová složenka“ nepodléhá poštovnímu poplatku.
 • Daňová exekuce opět s nádechem tajemství

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj
  Poměrně neočekávaně se vyvinul rutinní záměr daňových exekutorů Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, zase po čase prověřit skutečnou solventnost problémového daňového dlužníka, jehož závazky díky jeho platební liknavosti a ukončenému podnikání již došplhaly k několikamiliónovým výším.
 • 430.000 složenek putuje do schránek poplatníků

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
  31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2016, nebo její první splátky. Od 22. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2016 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.
  Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv poště.
 • Upozornění na nutnost navýšení inkasního limitu SIPO

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj
  Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje všechny poplatníky, využívající pro platbu daně z nemovitých věcí soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO), aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně.
 • Další pokračování Roadshow EET se uskutečnilo v Jihlavě

  Finanční úřad pro Kraj Vysočina
  Finanční správa pokračuje v přípravě na zahájení Elektronické evidence tržeb (E-tržby). Dne 4. 4. 2016 spustila speciální webové stránky k elektronické evidenci tržeb a dne 7. 4. 2016 uspořádala v sídle jihlavského finančního úřadu další kolo Roadshow EET za účasti paní JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., náměstkyně ministra financí ČR, a dalších pracovníků Ministerstva financí ČR, Generálního finančního ředitelství a Finančního úřadu pro Kraj Vysočina.
 • Měsíc březen ve znamení exekučních akcí

  Finanční úřad pro Olomoucký kraj
  Hned několika exekučními akcemi v měsíci březnu potvrdili vzájemnou výbornou spolupráci pracovníci Finančního úřadu pro Olomoucký kraj a příslušníci Celního úřadu pro Olomoucký kraj.
 • Další dražba předčila očekávání

  Finanční úřad pro Ústecký kraj
  V adrenalinovou soutěž se změnila dražba luxusního osobního automobilu, která proběhla na Finančním úřadu pro Ústecký kraj, Územním pracovišti v Lounech dne 23. března 2016.
 • Vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj
  Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost na pravidla při vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob vyplývající z daňového řádu. Pro vrácení přeplatku je stanovena třicetidenní lhůta, která začíná běžet až po vyměření daně. Aktuálně podávaná přiznání k dani z příjmů budou vyměřena ke dni 1. dubna 2016 a následující den začne tato lhůta běžet, takže uplyne dnem 2. května 2016. V případě, že na základě včas podaného přiznání k dani z příjmů vznikne vratitelný přeplatek, bude poplatníkovi do této lhůty vrácen. Za den vrácení přeplatku se považuje den, kdy došlo k odepsání částky z účtu finančního úřadu.
 • Informace pro veřejnost

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
  Od 1. 3. 2016 mohou poplatníci daně, fyzické osoby s rodným číslem nebo vlastním číslem plátce, zaplatit vybrané daně na každé pobočce České pošty bez úhrady poštovního poplatku, a to využitím nové Poštovní poukázky A - doklad V/DS, tzv. „daňové složenky“.
 • Daň z příjmů za rok 2015: Blíží se termín pro podání daňového přiznání

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj

  Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání za rok 2015 nejpozději do 1. dubna 2016. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

  Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání daňového přiznání, mohou využít rozšířené úřední hodiny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a jeho územních pracovišť.

 • Exekuční akce

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu
  Finanční správa pokračuje v přínosné spolupráci s Celní správou. V únoru 2016 tato spolupráce přinesla do státního rozpočtu bezmála 3 miliony korun, které byly uhrazeny daňovými dlužníky pod hrozbou zabavení jejich procleného zboží. Dále se podařilo zabavit zboží za téměř 2 miliony korun daňovým dlužníkům, kteří navzdory hrozbě zabavení zboží dlužnou daň neuhradili. Škála zabaveného zboží je pestrá, byl zabaven textil, papír v rolích dřevěné fošny, přírodní barviva i polodrahokamy.
 • Daň z příjmů za rok 2015: Finanční úřad a územní pracoviště rozšíří úřední hodiny a vyrazí do terénu

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj
  V rámci zlepšování svých služeb Finanční správa připravila pro letošní rok opět celou řadu opatření, která vycházejí vstříc poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. Přiznání k této dani budou vybírána nejen na územních pracovištích finančních úřadů, ale také v letošním roce bude Finanční správa vysílat své pracovníky do terénu, aby lidem usnadnila podání daňových přiznání.
 • Finanční úřad pro Ústecký kraj si opět vyšlápnul na daňové dlužníky

  Finanční úřad pro Ústecký kraj
  Finanční úřad pro Ústecký kraj zrealizoval dne 9. února 2016 další celokrajskou exekuční akci pod názvem „Hromnice“, která byla zaměřena na dlužníky s evidovanými daňovými nedoplatky na dani z přidané hodnoty, dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob.
 • Společná exekuční akce tří finančních úřadů

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu
  Přesvědčení, že finanční úřad pracuje pomalu a je schopen zasáhnout pouze v rámci své územní příslušnosti, se stává iluzí. Finanční úřad pro hlavní město Prahu v rámci své vyhledávací činnosti identifikoval daňový subjekt, u kterého měl zásadní pochybnosti o tom, že bude schopen a ochoten plnit své závazky na dani z přidané hodnoty.
 • Auta vydražena za trojnásobek nejnižšího podání

  Finanční úřad pro Zlínský kraj
  S velkým úspěchem skončila ve středu 10. 2. 2016 dražba dvou movitých věcí, pořádaná Finančním úřadem pro Zlínský kraj, Územním pracovištěm ve Zlíně.
 • Finančák v Horšovském Týně se stěhuje

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že jeho územní pracoviště v Horšovském Týně se stěhuje.

  Naposledy na staré adrese (Domažlická 55) budou pracovníci Finanční správy úřadovat ve středu 10. 2. 2016.

 • Horažďovický finančák se stěhuje

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že jeho územní pracoviště v Horažďovicích se stěhuje.

  Naposledy na staré adrese (Blatenská 1081) budou pracovníci Finanční správy úřadovat ve středu 3. 2. 2016.

 • Pokračujeme v úspěšných dražbách i v tomto roce

  Finanční úřad pro Ústecký kraj
  Nečekaný zájem veřejnosti vyvolala první dražba nákladního automobilu Fiat Dobló Cargo combi 1,3 JTD za vyvolávací cenu 85 tisíc korun. Do dražby se zaregistrovalo celkem 13 dražitelů s místem bydliště napříč Českou republikou.
 • Termín přiznání daně z nemovitých věcí se blíží, finanční úřady posilují provozní dobu

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj
  S datem 1. února uplyne lhůta pro podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016. Povinnost se vztahuje na všechny poplatníky, u kterých v průběhu loňského roku došlo k nějaké majetkové změně – nabyli nebo pozbyli vlastnictví k části svých dosavadních nemovitostí, došlo ke změně katastrálních výměr pozemků nebo se jiným způsobem změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně, např. přestavbou nebo změnou způsobu užívání staveb.
 • Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
  Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016 nejpozději do 1. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 22. ledna do 2. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

Aplikační služby