Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Žádost – webová aplikace

Aplikace je plně funkční v moderních prohlížečích v aktuálních verzích (není podporován Internet Explorer).

Přejít na Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu může OSVČ podat za První bonusové období (12. 3. až 30. 4. 2020) a Druhé bonusové období (1. 5. až 8. 6. 2020). Na základě novely zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, došlo také k rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu.

Výše bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru realizovaná prostřednictvím programu Pětadvacítka bude vyplacena oproti vyplněné žádosti.

Pro větší komfort žadatelů jsme připravili průvodce vyplněním Žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu.

Žádosti Finanční správa přijímá e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, ve sběrných boxech umístěných na finančních úřadech a na podatelnách.

Aplikační služby