Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Tiskové zprávy 2020

 • Finanční úřad pro Jihočeský kraj reaguje na aktuální situaci

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj

  Na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020, které stanoví s účinností od 29. července 2020 od 00:00 hodin do odvolání v článku I bodu 1 na území obce Prachatice a území všech obcí, pro které obec Prachatice vykonává rozšířenou působnost zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to mj. ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště a v článku II bodu 1 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to mj. ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadů platné i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností. Zákaz podle čl. II bodu 1 Nařízení se nevztahuje na zaměstnance, kteří se nacházejí na veřejnosti nepřístupných místech (kanceláře) nebo kteří jsou od veřejnosti oddělení přepážkou.

 • Finanční úřad pro Karlovarský kraj obnovuje provoz na svých lokálních pracovištích

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj od pondělí 18. května obnovuje činnost územních pracovišť v Aši, Kraslicích, Mariánských Lázních a Ostrově. Na okresních pobočkách v Karlových Varech, Sokolově a Chebu se rozšiřuje provozní doba podatelen na každý pracovní den. Nadále ale platí některá omezení a zvýšená hygienická opatření.

 • Obnovení provozu pracovišť FÚ JmK v tzv. režimu 2+2

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

  Od 18. května obnovuje finanční úřad provoz svých pracovišť v Bučovicích, Mikulově a Moravském Krumlově, jež byla uzavřena po dobu nouzového stavu. Vrací se do tzv. režimu 2+2, tedy otevřeno v pondělí a ve středu vždy od 8 do 17 hodin.

 • Obnovení provozu pracovišť Finanční správy pracujících v režimu 2+2

  Finanční úřad pro Kraj Vysočina

  Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že k datu 18. května 2020 obnovuje provoz svých územních pracovišť pracujících v režimu 2+2, která byla dočasně uzavřena v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a následující prodloužení do 17. května 2020).

 • Žádosti o kompenzační bonus pro OSVČ mohou začít běžet

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj

  Na finančních úřadech odstartovala vlna vyřizování žádostí o „pětadvacítku“. Během Velikonoc jich v Karlovarském kraji přišlo na dva tisíce. Do přijímání žádostí cestou speciální poštovní schránky se zapojily i radnice v Aši, Kraslicích, Ostrově a Mariánských Lázních.

 • Finanční úřad pro Olomoucký kraj informuje veřejnost o bezkontaktních možnostech podání daňového přiznání

  Finanční úřad pro Olomoucký kraj

  Finanční úřad pro Olomoucký kraj a jeho územní pracoviště v Olomouci, Šternberku, Prostějově, Přerově, Hranicích, Šumperku, Zábřehu na Moravě a Jeseníku žádají poplatníky, kteří chtějí podat daňové přiznání v následujících dnech, aby v maximální možné míře využili elektronickou formu podání.

 • K podání přiznání lze použít sběrných boxů v budovách Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

  Upozorňujeme občany na sběrné boxy umístěné v níže uvedených budovách, které jsou v provozu pro osobní „odevzdání“ daňových přiznání v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Sběrný box je v pracovních dnech vybírán denně. Podání jsou po vynětí z boxu označena podacím razítkem s datem jejich vynětí. Daňovému subjektu nebo jeho zástupci je doručení podání (vynětí z boxu) potvrzeno SMS zprávou odeslanou na telefonní číslo uvedené daňovým subjektem v daňovém přiznání. Úplnost listin doporučujeme zajistit obálkou nebo složkou. Daňové přiznání však není nutno osobně odevzdat na finančním úřadě, je možno jej zaslat poštou nebo elektronicky přes www.daneelektronicky.cz.

 • Příležitosti pro podávání přiznání se rozšiřují

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj

  Nápory veřejnosti na podatelnách Finančního úřadu pro Karlovarský kraj jsou zbytečným rizikem. Na územních pracovištích v Chebu, Sokolově a Karlových Varech lze každý pracovní den od 8 do 17 hodin využít veřejně přístupnou zvláštní poštovní schránku. V provozní době podatelen městských úřadů v Aši, Kraslicích a Ostrově je k dispozici obdobná schránka. Při zanechání mobilních nebo mailových kontaktů je zabezpečeno i zpětné oznámení přijetí těchto podání.

 • Opatření FÚ pro Ústecký kraj

  Finanční úřad pro Ústecký kraj

  Finanční úřad pro Ústecký kraj, v souvislost s usnesením vlády ze dne 23. března 2020 č. 279, o přijetí krizových opatření, ve vazbě na opatření Ministerstva zdravotnictví z téhož dne, přijímá následující opatření

 • Poštovní schránka FÚ i na radnici v Aši

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj provozuje po dohodě s představiteli Města Aše svou poštovní schránku na městském úřadě. V provozní době recepce je na radnici v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin veřejnosti přístupna zvláštní schránka pro odevzdávání daňových přiznání i jiných písemností určených FÚ. Vybírání schránky a navazující úřední zpracování zabezpečuje Územní pracoviště v Chebu.

 • Finanční úřad pro Karlovarský kraj - omezený provoz

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj od pondělí 16. března realizuje omezující opatření. Neokresní pracoviště (Aš, Mariánské Lázně, Kraslice, Ostrov) jsou dočasně uzavřena. Okresní pracoviště v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu jsou otevřena v rozsahu podatelny pouze v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Výjezdy na obce i další nadstandardní služby veřejnosti byly zrušeny. K dispozici jsou informační linky v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

 • Specializovaný finanční úřad upozorňuje na povinnost ve vazbě na COVID-19 a v souvislosti s nouzovým stavem

  Specializovaný finanční úřad

  V souvislosti s Rozhodnutím primátora Hlavního města Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020 č. 2/2020/COV19, je zakázáno veřejnosti vstupovat, pobývat a pohybovat se v prostorách Specializovaného finančního úřadu, umístěných na území hlavního města Prahy, bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny), zejména v souvislosti s návštěvou podatelny Specializovaného finančního úřadu, která je pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu v době od 8:00 hod. do 11:00 hod.

 • Finanční úřad reaguje na aktuální situaci - zveřejnění úředních hodin

  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finančního úřadu (pracoviště v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou) přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen,

 • Finanční úřad reaguje na aktuální situaci

  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finančního úřadu (pracoviště v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou) přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně, především na podatelnách.

 • Finanční úřad pro Středočeský kraj s ohledem na aktuální situaci oznamuje veřejnosti omezení provozu na všech svých pracovištích.

  Finanční úřad pro Středočeský kraj

  Od 16. 3.2020 jsou všechna pracoviště v působnosti Finančního úřadu pro Středočeský kraj přístupná veřejnosti v rozsahu úředních hodin podatelen, které jsou nyní stanoveny pouze na úřední dny, tj. pondělí a středu, a to od 8.00 do 11.00 hodin. Kontakt s veřejností bude probíhat pouze v prostorách podatelen.

 • Aktuální opatření Finanční správy v Plzeňském kraji

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj

  Apelujeme na daňovou veřejnost, aby v maximální možné míře komunikovala se správcem daně elektronicky nebo písemně. Informace k daním lze nalézt také na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Na webu jsou dostupné také všechny formuláře k daňovým přiznáním.

Aplikační služby