Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19

V období ode dne 16. 12. 2020 do dne 31. 12. 2022 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020. Daň se promíjí u diagnostických zdravotnických prostředků 'in vitro' pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 splňující požadavky právních předpisů Evropské unie.

  • aktualizace 15. 4. 2021: zveřejnění Informace k promíjení DPH při pořízení zboží z JČS a dovozu, která se váže k výše uvedené Informaci
  • aktualizace 24. 2. 2021: zveřejnění Dodatku k Informaci

Přílohy

  • Informace k promíjení DPH při pořízení zboží z JČS a dovozu

    DPH se od 14. 4. 2021 promíjí i při pořízení vyjmenovaného zboží z JČS a dovozu

  • Dodatek k Informaci - Aktualizace praktického postupu při uplatnění promíjení DPH k 1.3.2021

  • Informace k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19

Aplikační služby