Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19

V období ode dne 16. 12. 2020 do dne 31. 12. 2022 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020. Daň se promíjí u diagnostických zdravotnických prostředků 'in vitro' pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 splňující požadavky právních předpisů Evropské unie.

(aktualizace 24. 2. 2021: zveřejnění Dodatku k Informaci)

Přílohy

  • Dodatek k Informaci - Aktualizace praktického postupu při uplatnění promíjení DPH k 1.3.2021

  • Informace k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19

Aplikační služby