Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace pro veřejnost

 • Sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu

  Na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu nouzového stavu byla v souladu s § 35 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon), uložena pracovní povinnost studentům pro poskytování sociálních služeb.

 • Informace k promíjení DPH za bezúplatné dodání zboží a bezúplatné poskytnutí služby

  K promíjení DPH za bezúplatné dodání zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby vybraným subjektům vymezeným v Rozhodnutí o prominutí daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji 7/2020 dne 15. 4. 2020.

 • Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2

  Souhrnný přehled o možnostech osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země, a to v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2.

 • Informace k promíjení daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vybraného zboží

  V období od 12. 3. 2020 do skončení nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vybraného zboží nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro jeho výrobu.
 • Informace k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení

  V rámci individuální žádosti o prominutí lze v souladu s § 101k zákona o DPH žádat pouze o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (resp. pokuty za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením) udělené podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH.

 • Informace k promíjení úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

  V souvislosti s momentálními mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru jsou následující informace vztaženy převážně k žádosti o prominutí výše uvedených úroků. Nicméně obecný postup při podání žádosti se týká např. i žádosti o prominutí penále, pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, pokuty za nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením.

 • Informace k posečkání úhrady daně II (COVID-19)

  Pokud z vážných důvodů potřebujete odložit platbu daně, je třeba o to finanční úřad požádat žádostí o posečkání úhrady daně, nebo o její rozložení na splátky.

 • Informace daňovým poplatníkům ve vztahu k vydaným opatřením

  Rezort Ministerstva financí v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 přichystal následující opatření, která budou v případě potřeby dále doplňována a aktualizována.

Aplikační služby