Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dotazy a odpovědi

  • Informace daňovým poplatníkům ve vztahu k vydaným opatřením

    Rezort Ministerstva financí v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 přichystal následující opatření, která budou v případě potřeby dále doplňována a aktualizována.
  • Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

    Daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný přístup Finanční a Celní správy. Finanční správa za tímto účelem mění promíjecí pokyny a vydala nový pokyn D – 44, kterým se rozšiřují pokyny D – 21 a D – 29 o další ospravedlnitelný důvod související s opatřeními proti šíření koronaviru.

Aplikační služby