Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Žádost - interaktivní PDF

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější. Neotevírejte PDF soubor přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Klikněte na odkazu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako… (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

Žádost o kompenzační bonus pro s. r. o. (PDF soubor, ZIP soubor)

Žádost můžete vytvořit i v nové webové aplikaci.

 

Jak doručit žádost Finanční správě?

Pokud preferujete plně elektronickou možnost podání, tedy nechcete tisknout formulář, můžete vyplněnou žádost v souboru PDF vložit DO SVÉ DATOVÉ SCHRÁNKY SPOLEČNÍKA a odeslat do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů (kontakty zde, PDF soubor).

Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete také podat Vaši žádost bez nutnosti tisku. Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále Finanční správy. Obecnou písemnost můžete podepsat svým elektronickým podpisem nebo tzv. přihlašovacími údaji datové schránky společníka.

Žádost je také možné zaslat e-mailem na zveřejněnou e-mailovou adresu finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů (Vás jako společníka).

Upozornění

  • Mějte na paměti, že velikost souboru je omezena na 4 MB.
  • Zkontrolujte si, že Vámi zadaný e-mail příslušného finančního úřadu je správný a souhlasí s e-mailem uvedeným na žádosti.
  • Neposílejte žádosti na žádný jiný e-mail, než je zveřejněný e-mail územního pracoviště příslušného finančního úřadu.

Další možností je vyplněnou žádost odeslat poštou na Váš místně příslušný finanční úřad nebo jej navštívit osobně a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách.

Více v Pokynech k vyplnění (PDF soubor).

V případě podání žádosti prostřednictvím zástupce využijte Žádost s doložkou pro zástupce (PDF soubor, ZIP soubor), Pokyny k vyplnění (PDF soubor).

Aplikační služby