Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa je nezávislá instituce a postupuje dle služebního zákona

3. 10. 2019

  • Reakce na reportáž "Dvojí metr" pořadu Reportéři ČT,
  • autor: David Macháček | zdroj: Česká televize | datum: 23. 9. 2019

Finanční správa se ohrazuje vůči nařčením vlastního zaměstnance, který ji obviňuje ze zaujatého jednání v souvislosti s obsazením pozice ředitele Územního pracoviště v Příbrami.

V roce 2016 proběhla v souladu se zákonem o státní službě výběrová řízení na pozice všech ředitelů ÚP ve Finanční správě. Na služební místo ředitele ÚP v Příbrami bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásil i Ing. Karel Trefný, jak zaznělo v reportáži ČT. Na místo ředitele byl však ve výběrovém řízení v souladu se zákonem o státní službě vybrán jiný žadatel, který byl následně na toto místo jmenován. Ing. Trefný svou pozici ředitele ve výběrovém řízení neobhájil a byl převeden na služební místo s působištěm v Praze, proti čemuž podal odvolání. Generální finanční ředitelství jeho odvolání zamítlo a proti tomuto rozhodnutí podal Ing. Trefný žalobu k soudu a domáhal se zrušení rozhodnutí o převedení na jiné služební místo.

Krajský soud v Praze se neztotožnil s námitkami o nezákonnosti výběrového řízení a konstatoval, že výkon služby na služebním místě ředitele ÚP v Příbrami byl časově omezen do okamžiku obsazení služebního místa na základě výběrového řízení a potvrdil, že Finanční správa postupovala ve výběrovém řízení v souladu se zákonem o státní službě.

Co se týká námitek proti určení služebního působiště v Praze, Krajský soud v Praze se v této části žaloby přiklonil k námitkám Ing. Trefného. Finanční správa rozsudek Krajského soudu plně respektovala, vydala nové rozhodnutí a Ing. Trefnému bylo určeno služební působiště v Příbrami.

Ing. Trefný se v reportáži také vyjdařoval k vydávání zajišťovacích příkazů a ke kontrole u konkrétního daňového subjektu. O této kontrole Ing. Trefný neposkytuje veřejnosti zcela pravdivé informace, jelikož daňovou kontrolu u dotčeného daňového subjektu neprováděli pracovníci ÚP v Příbrami, jak uvádí v reportáži, provedením byli pověřeni pracovníci FÚ pro Prahu západ. ÚP v Příbrami v roce 2011 na základě kontroly provedené pracovníky FÚ pro Prahu západ pouze vydalo dodatečný platební výměru. Pětiletý odstup mezi provedenou kontrolou a změnou na pozici ředitele ÚP v Příbrami v roce 2016 demonstruje účelovost vyjádření Ing. Trefného, které navíc přicházejí s odstupem dalších tří let.

Finanční správa závěrem odmítá, že by existovala souvislost mezi osobním postojem Ing. Trefného k vydávání zajišťovacích příkazů a zmiňovaným daňovým řízením nebo jeho neúspěchem ve výběrovém řízení na pozici ředitele ÚP v Příbrami. Toto stanovisko mj. podporuje fakt, že ačkoliv Ing. Trefný v pozici ředitele ÚP v Příbrami byl oprávněn podepisovat zajišťovací příkazy, jejich vydávání bylo odborně garantováno z krajské úrovně FÚ pro Středočeský kraj.