Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy na článek Martina Ťopka v Hospodářských novinách

10. 12. 2018

  • reakce na článek: Doměř daň, dostaneš prémie. Finanční správa vyplácí stovky odměn za přísnost
  • Autor: Martin Ťopek | Zdroj: Hospodářské noviny | Datum: 10. 12. 2018

Generální finanční ředitelství touto cestou reaguje na zavádějící a nesprávně interpretované informace v článku vydaném 10. 12. 2018 v Hospodářských novinách „Doměř daň, dostaneš prémie. Finanční správa vyplácí stovky odměn za přísnost“, ve kterém autor poukazuje na odměny zaměstnancům Finanční správy, které jsou dle něj vázané na výši doměrků.

Výše doměrku v žádném případě není přímo svázána s výší odměn zaměstnanců Finanční správy. Z logiky toho, co obnáší daňová kontrola a také toho, že každý jednotlivý případ je charakteristický, tomu tak ani nemůže být. Mimořádné odměny jsou navíc přiznávány zpětně a lze je vyplatit výhradně na základě ušetřených prostředků, proto je vyloučeno, aby byly předem predikovány a vázány na podmínku daňového doměrku.

Doměření daně je výsledkem daňové kontroly pouze v případě, že daň byla přiznána chybně nebo byl chybně uplatněn daňový nárok. V případě, že daňová kontrola žádné pochybení neprokáže, samozřejmě k doměření daně nedochází. Odměny na kontrolních útvarech FS jsou přiznávány za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných a náročných úkolů, kvalitu a pečlivost práce a podobně. Částky doměřené daně případně uvedené v některých odůvodněních odměn jsou pouze informativní a obecně dokreslují náročnost prováděných kontrol. V žádném případě není stanoveno, že když zaměstnanec docílí předem definované výše doměřené daně, bude mu v závislosti na doměrku přiznána odměna.

Tvrzení, že jsou pracovníci FS provádějící kontrolní činnost odměňováni podle výše doměrku, je zcela nepřípustné a znehodnocuje skutečný výkon kontrolní činnosti FS.