Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy ČR na článek "Informační systém, na který bude napojena #EET, funguje jako T602 a zamrzává"

9. 5. 2016

  • Reakce na článek "Informační systém, na který bude napojena #EET, funguje jako T602 a zamrzává"
  • Autor: Michael Hovorka | Podnikatel.cz | Datum: 5. 5. 2016

Finanční správa si je plně vědoma stávajícího stavu systému ADIS a není třeba polemizovat o tom, že změna je žádoucí. Nicméně ne vše je nutné zatracovat. Přestože je ADIS složitý a komplexní informační systém, jako celek je plně funkční. Finanční správa si spolehlivě plní svoje závazky vůči daňovým subjektům i státním organizacím, a to jak českým tak evropským.

O vysoké míře automatizace ADISu svědčí ročně 5,3 mil. podání, podaných elektronicky datovou schránkou a 3,6 mil. podání, podaných prostřednictvím Daňového portálu aplikací EPO. Veškerá elektronická podání se zpracovávají automatizovaně a správce daně nemusí data do systému pořizovat ručně. Další rozvoj automatizace bude zaveden s novým společným projektem MF a FS a tím je samovyměření.

Již nyní však většina daňových procesů v systému probíhá automatizovaně, jedná se o procesy v oblasti evidence daní, správy daní jako jsou vyměření, penále, úroky a některé pokuty. Přímé provázání je i na datové zdroje jiných orgánů (Základní registry, Insolvenční rejstřík, Jednotné registrační místo…).

Co se týká kritizovaného textového uživatelského rozhraní ADISu, tak to je právě pro rutinní každodenní práci nejvhodnější. K přepínání mezi okny je efektivnější použít klávesnici, než myš. Při přípravě nového systému bude i uživatelské rozhraní podrobeno podrobné analýze, aby se nalezlo efektivní prostředí pro práci se systémem. Není vyloučeno, že budoucí nový systém bude opět postaven na klávesovém ovládání.