Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Správní poplatky

30. 6. 2021

1.
Bydlím v Hodoníně a byl jsem postižený tornádem. Budu žádat správce daně o vydání potvrzení o bezdlužnosti a současně o vydání kopie listiny ze spisu. Jsem povinen zaplatit správní poplatek s podáním této žádosti?

Ne, v tomto případě nemusíte platit správní poplatek, protože zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, počítá s osvobozením od správních poplatků pro případy živelních pohrom, za kterou se podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. i) uvedeného zákona považuje i rychlost větru nad 75 km/h. V případě tornáda, které postihlo část Jihomoravského kraje, jsou splněny podmínky pro přiznání osvobození od správních poplatků. Od poplatků jsou tedy osvobozeny úkony prováděné v důsledku živelní pohromy.