Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daňové úlevy – živelní pohroma

Informace k daňovým úlevám pro občany a firmy dotčené živelní katastrofou ze dne 25. 6. 2021.

Oznámení

ve smyslu Rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (výskyt tornáda)

Další informace

Žádost o povolení posečkání

Pomocí aplikace můžete v odůvodněných případech požádat FÚ o odklad platby daně, nebo o její rozložení na splátky.

Další informace

Žádost o stanovení záloh jinak

Pomocí aplikace lze zažádat v odůvodněných případech o zrušení nebo snížení zálohy pro daň silniční, daň z příjmů fyzických osob a právnických osob.

Další informace

Informace ke generálnímu pardonu

Informace FS k rozhodnutí ministryně financí ČR o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (výskyt tornáda) dne 29.6.2021

Další informace

Související ustanovení zákona o daních z příjmů

Vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů použitelná v případě živelní pohromy

Další informace

Daňový režim bezúplatných plnění (darů)

Informace FS k daňovému režimu poskytnutých bezúplatných plnění v souvislosti s mimořádnou událostí dne 24.6.2021

Další informace

Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy.

Další informace

Aplikační služby