Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0035/2021)

24. 6. 2021

vyhodnocování podnětů o porušení rozpočtové kázně dle § 45 ZRP